Забравена парола

Василена Васкова Кръстева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 07.06.01 Специализиран английски език – I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.06.01 Специализиран английски език – I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.12.01 Специализиран английски език – II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив