Забравена парола

Олга Васкова Чапърова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
1 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
1 07.04.03 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
1 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
2 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
2 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - задочно - 4 год.
3 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
3 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
3 07.04.01 Специализиран руски език
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 07.04.01 Специализиран руски език
(Факултативна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
5 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
5 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
6 07.09.01 Специализиран руски език - I
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
6 07.15.01 Специализиран руски език - II
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 3-05 - Туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив