Забравена парола

доц. д-р Иван Георгиев Иванов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 15.39 Химия и структура на въглехидратите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидолизати - магистър - задочно - 1 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 15.39 Химия и структура на въглехидратите
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидолизати - магистър - редовно - 1 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
8 7 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 03.04 Биологично активни вещества в храните
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 03.04 Биологично активни вещества в храните
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 03.22 Химия на хранителния аромат
(Избираема) (изпит)
8 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 03.22 Химия на хранителния аромат
(Избираема) (изпит)
15 30 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив