Забравена парола

проф. д-р Ангел Иванов Ангелов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 18.38 Микробиологична безопасност на храните
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
1 18.38 Микробиологична безопасност на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 18.57 Безопасност на храните и обществено здраве
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 18.41 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
7 18.08 Технология на микробните белтъчни продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 18.08 Технология на микробните белтъчни продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
8 18.28 Хранителна биотехнология
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
8 18.28 Хранителна биотехнология
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив