Забравена парола

проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 16.15 Технология на модифицираните липиди
(Задължителна) (изпит)
22 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
1 16.12 Технология на преработването на мазнини
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
2 16.02 Технология на растителните мазнини
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
2 16.14 Технология на сапуните, миещите и перилните препарати
(Задължителна) (изпит)
15 13 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
3 16.15 Технология на модифицираните липиди
(Задължителна) (изпит)
22 8 2022 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.
5 16.02 Технология на растителните мазнини
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 16.02 Технология на растителните мазнини
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 16.12 Технология на преработването на мазнини
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 16.12 Технология на преработването на мазнини
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 16.14 Технология на сапуните, миещите и перилните препарати
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
8 16.14 Технология на сапуните, миещите и перилните препарати
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив