Забравена парола

проф. д-р Петър Тодоров Панайотов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
7 09.06 Технология на сиренето
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.06 Технология на сиренето
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.55 Технологично обзавеждане в млечната промишленост
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 09.55 Технологично обзавеждане в млечната промишленост
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив