Забравена парола

доц. д-р Христо Николов Николов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
5 10.17 Хладилна техника и технология
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 10.17 Хладилна техника и технология
(Избираема) (изпит)
30 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 10.17 Хладилна техника и технология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
5 10.17 Хладилна техника и технология
(Избираема) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
7 10.56 Хладилна технология на плодовете и зеленчуците
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 10.56 Хладилна технология на плодовете и зеленчуците
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 10.59 Хладилни машини и инсталации
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 10.59 Хладилни машини и инсталации
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив