Забравена парола

ас. д-р Марияна Енчева Сестримска

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 26.36 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
4 26.36 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
7 26.17 Моделиране на процесите в хвп
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.36 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 150 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
8 26.36 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 120 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив