Забравена парола

ас. д-р Мария Бръзкова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
6 18.04 Ензимология
(Задължителна) (изпит)
45 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 18.06 Основи на промишлената микробиология
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 18.04 Ензимология
(Задължителна) (изпит)
23 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 18.06 Основи на промишлената микробиология
(Задължителна) (изпит)
22 23 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 18.29 Технологично обзавеждане
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 18.07 Технология на ензимите
(Задължителна) (изпит)
22 23 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 18.29 Технологично обзавеждане
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 18.07 Технология на ензимите
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив