Забравена парола

д-р Павел Атанасов Мерджанов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 16.09 М Теория на козметичните форми
(Задължителна) (изпит)
40 20 2021 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - редовно - 1 год.
2 16.09 М Теория на козметичните форми
(Задължителна) (изпит)
20 10 2021 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 1 год.
4 16.09 М Теория на козметичните форми
(Задължителна) (изпит)
20 10 2021 / 1-16 - Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив