Забравена парола

доц. д-р Здравка Янчева Велкова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
22 23 2021 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
45 45 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 02.01 Аналитична химия
(Задължителна) (изпит)
22 23 2021 / 1-39 - Технология на храни и ароматични продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив