Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 1 от 8

Общо: 370

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
проф. Костадин Василев Василев00 - нямаvasilev@emocool.com
проф. Димитър Кузманов Кузманов00 - нямаkuzmanow.dim@abv.bg
проф. Гроздан Иванов Караджов00 - нямаgrkaradzhov@abv.bg
гл.ас. Димитър Йорданов Хрусавовdhrusavov@icygen.com
доц. д-р Веселин Станчев Станчев26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаvsstanchev@abv.bg
доц. д-р Олга Добрева Рахнева00 - нямаolga1@abv.bg
Пенка Ганчева Петроваppetrova@icygen.com
д-р Ирина Йорданова Колеваikoleva@icygen.com
Георги Костадинов Момчиловgmomchilov@icygen.com
Атанас Георгиев Гроздановagrozdanov@icygen.com
проф. д-р Васил Петров Карагьозов10 - Консервиране и хладилна технологияvkaragyozov@abv.bg
д-р Никола Димитров Раевnraev@icygen.com
Валентина Гешева Русеваvruseva@icygen.com
Ангел Иванов Кансъзовakansazov@icygen.com
ас. д-р Камен Руменов Данов00 - нямаk_danov@yahoo.com
Цветелина Станиславова Кансъзоваckansazova@icygen.com
Теодора Начева Миленковаtmilenkova@icygen.com
проф. Райчо Тодоров Иларионовrilarionov@icygen.com
доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова00 - нямаkrasi_ch65@abv.bg
ас. Лора Иванова Иванчева00 - нямаgeorgieva_lora@abv.bg
проф. Йорданка Владимирова Ковачева00 - нямаIordanka.vladimirova@abv.bg
Йордан Георгиев Йовчев29 - Физическо възпитание и спортdakata1038@abv.bg
доц. д-р Николай Пенев Иванов00 - нямаpenevbg@abv.bg
Иванка Василева Мариноваimarinova@icygen.com
доц. д-р Георги Леонидов Бекяров00 - нямаgbekyarov @abv.bg
ас. Ивалина Жорова Петрова01 - Неорганична химия и физикохимияivalinapetrova.com@abv.bg
ас. Емил Веселинов Пенчевepenchev@icygen.com
гл.ас. д-р Пламена Петрова Неделчева04 - Биохимия и молекулярна биологияpnedelcheva@icygen.com
ас. д-р Лазар Веселинов Лазаровllazarov@icygen.com
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десеваideseva@icygen.com
Димитър Николов Анговdangov@icygen.com
ас. Елена Сашева Мечева36 - Математика, физика и информационни технологииemecheva@icygen.com
доц. д-р Христина Георгиева Петрова36 - Математика, физика и информационни технологииhpetrova@icygen.com
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов36 - Математика, физика и информационни технологииdrazpopov@icygen.com
доц. д-р Таня Павлова Титова - костурковаttitova kosturkova@icygen.com
ас. д-р Силвия Атанасова Тагарева13/14 - Технология на виното и пивотоstagareva@icygen.com
ас. Ана Атанасова Семерджиева27 - Промишлена топлотехникаasemerdjieva@icygen.com
Олга Васкова Моллова чапъроваomollova chaparova@icygen.com
ас. Петя Николова Раева34 - Кетъринг и храненеpraeva@icygen.com
доц. д-р Рада Христова Динкова-Хаджийски10 - Консервиране и хладилна технологияrdinkovahadjiiski@icygen.com
ас. Добрин Тодоров Хаджиевdhadjiev@icygen.com
проф. д-р Йорданка Николова Алексиева34 - Кетъринг и храненеtourismexam@abv.bg
доц. д-р Георги Райчев Раичков00 - нямаgrai4kov@abv.bg
доц. д-р Захари Николаев Велчев10 - Консервиране и хладилна технологияz.velchev@gmail.com
проф. Пламен Неделчев Моллов10 - Консервиране и хладилна технологияplamenmollov@abv.bg
доц. Соня Ганчева Игнатова00 - нямаsoniaignatova@abv.bg
доц. д-р Татяна Петрова Панчева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtania_pan@mail.bg
проф. Димитър Георгиев. Хаджикинов00 - нямаzahariuht@abv.bg
проф. д-р Тодор Георгиев Джурков15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиtodordj@plov.omega.bg
доц. д-р Лидия Атанасова Колева04 - Биохимия и молекулярна биологияlkoleva@abv.bg

Страница 1 от 8

Общо: 370

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив