Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 1 от 8

Общо: 364

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
проф. д-р Нанко Бозуков36 - Математика, физика и информационни технологииbozukovnanko@abv.bg032603730
гл.ас. д-р Ева Димитрова Димитрова36 - Математика, физика и информационни технологииeva_di@abv.bg
доц. д-р Христо Петков Динков36 - Математика, физика и информационни технологииhristo.d@dir.bg
проф. д-р Кръстена Тодорова Николова36 - Математика, физика и информационни технологииkr.nikolova@abv.bg
гл.ас. д-р Илиана Венкова Илиева36 - Математика, физика и информационни технологииilieva82@gmail.com
гл.ас. д-р Стоянка Николова Маджарова36 - Математика, физика и информационни технологииnitani@abv.bg
доц. д-р Мариян Неделчев Милев36 - Математика, физика и информационни технологииmarianmilev2002@gmail.com
доц. д-р Иванка Йорданова Влаева36 - Математика, физика и информационни технологииi_vlaeva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков36 - Математика, физика и информационни технологииsbozhkov@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска36 - Математика, физика и информационни технологииmterziyska@uft-plovdiv.bg603 746
гл.ас. д-р Веселин Петров Владев36 - Математика, физика и информационни технологииv.p.vladev@abv.bg
ас. Елена Сашева Мечева36 - Математика, физика и информационни технологииemecheva@icygen.com
доц. д-р Христина Георгиева Петрова36 - Математика, физика и информационни технологииhpetrova@icygen.com
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов36 - Математика, физика и информационни технологииdrazpopov@icygen.com
ас. д-р Даниел Божидаров Христозов36 - Математика, физика и информационни технологииd_hristozov@uft-plovdiv.bg
ас. Ангелина Иванова Титерякова35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтatiteryakova@icygen.com
ас. Петя Николова Раева34 - Кетъринг и храненеpraeva@icygen.com
доц. д-р Виктория Атанасова34 - Кетъринг и храненеvictoria321@abv.bg
доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_teneva@uft-plovdiv.bg032603706
доц. д-р Татяна Петрова Панчева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtania_pan@mail.bg
проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев33 - Икономика, предприемачество и управлениеcei@abv.bg
проф. Румен Иванов Стаматов33 - Икономика, предприемачество и управлениеstamatov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ива Александрова Бичурова33 - Икономика, предприемачество и управлениеi_bichurova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_alexieva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Петя Георгиева Йорданова-Динова33 - Икономика, предприемачество и управлениеp_yordanova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова33 - Икономика, предприемачество и управлениеs_konstantinova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Ивелина Андонова Кулова33 - Икономика, предприемачество и управлениеkulova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Атанасова Топлева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtopleva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Венета Методиева Марковска33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_markovska@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Георги Крумов Тосков33 - Икономика, предприемачество и управлениеg_toskov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Катина Методиева Вълева33 - Икономика, предприемачество и управлениеk_valeva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде33 - Икономика, предприемачество и управлениеdonka_kumanova@abv.bg
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_yaneva@uft-plovdiv.bg032/603706
доц. д-р Мариан Илиев00 - няма4423_marianiliev@icygen.com032603452
доц. д-р Калинчо Иванов00 - няма1075_kalinchoivanov@icygen.com032603452
доц. д-р Андреа Костов00 - нямаandreia45@abv.bg032603675
доц. д-р Екатерина Андреева00 - няма6160_ekaterinaandreeva@icygen.com032603729
доц. д-р Димитър Димитров00 - нямаdimitard72@gmail.com032603729
доц. д-р Георги Райчев Раичков00 - нямаgrai4kov@abv.bg
доц. Соня Ганчева Игнатова00 - нямаsoniaignatova@abv.bg
проф. Димитър Георгиев. Хаджикинов00 - нямаzahariuht@abv.bg
проф. Костадин Василев Василев00 - нямаvasilev@emocool.com
проф. Стефан Николов Янков00 - нямаsyankov48@abv.bg
проф. Димитър Кузманов Кузманов00 - нямаkuzmanow.dim@abv.bg
проф. Гроздан Иванов Караджов00 - нямаgrkaradzhov@abv.bg
проф. Ана Петрова Кръстева00 - нямаkrasteva_ana@yahoo.fr
доц. д-р Здравка Янчева Велкова00 - нямаzvelkova@icygen.com
проф. д-р Лена Филипова Костадинова00 - нямаlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
доц. д-р Олга Добрева Рахнева00 - нямаolga1@abv.bg
ас. Камен Христев Мицев00 - нямаkamen@mitzev.com

Страница 1 от 8

Общо: 364

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив