Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 1 от 8

Общо: 361

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
проф. дтн Албена Стоянова Стоянова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаaastst@abv.bg
доц. д-р Албена Георгиева Дуракова24 - Процеси и апаратиaldurakova@abv.bg032603613
проф. Албена Христова Вуцова00 - нямаavutsova@yahoo.com
проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов18 - Биотехнологияa_krastanov@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Александър Красимиров Славчев05 - Микробиологияalslavchev@gmail.com032 603 607
доц. д-р Александър Стоянов Вучев25 - Електротехника и електроникаavuchev@yahoo.com032603883
гл.ас. д-р Александър Колев Славов06 - Инженерна екологияalexsander_slavov@abv.bg032/603-652
ас. Александър Стефанов Балабановabalabanov@icygen.com
проф. Ана Петрова Кръстева00 - нямаkrasteva_ana@yahoo.fr
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_yaneva@uft-plovdiv.bg032/603706
ас. Ана Атанасова Семерджиева27 - Промишлена топлотехникаasemerdjieva@icygen.com
проф. д-р Ангел Иванов Ангелов18 - Биотехнологияangelov@uft-bio.com
Ангел Иванов Кансъзовakansazov@icygen.com
доц. д-р Ангел Иванов00 - нямаivanov@uht.icygen.com
Ангел Атанасов Голевgolev@icygen.com
проф. дтн Ангел Атанасов Вангелов00 - нямаvan.@abv.bg
Ангел Иванов Кансъзов00 - нямаakan@abv.bg
гл.ас. д-р Ангел Милчев Данев30 - Компютърни системи и технологииa_danev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Ангел Ангелов Личев25 - Електротехника и електроникаa_lichev@uft-plovdiv.bg+35932603658
ас. Ангелина Иванова Титерякова35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтatiteryakova@icygen.com
доц. д-р Андреа Костов00 - нямаandreia45@abv.bg032603675
доц. д-р Анета Тинчева Попова19 - Хранене и туризъмpopova_aneta@yahoo.com
доц. д-р Анна Желева Колева12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиa_koleva@abv.bg
доц. д-р Антон Минчев Славов03 - Органична химияantons@uni-plovdiv.net, antonslavov73@yahoo.com032603681
доц. д-р Апостол Томов Симитчиев28 - Машини и апарати за ХВПasimitchiev@mail.bg
проф. дин Асен Конарев00 - нямаakonarev@abv.bg
Атанас Георгиев Гроздановagrozdanov@icygen.com
гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев27 - Промишлена топлотехникаait79@mail.bg032603710
проф. дтн Атанас Иванов Павлов02 - Аналитична химияat_pavlov@yahoo.com032/603-626
Атанас Христов Статев29 - Физическо възпитание и спортat_statev@abv.bg
проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев30 - Компютърни системи и технологииasgeorg@yahoo.com032/603-693
доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_teneva@uft-plovdiv.bg032603706
проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска30 - Компютърни системи и технологииaardenska@abv.bg032/603-860
Благовеста Димитрова Попова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Благой Николаев Айвазов07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
гл.ас. д-р Богдан Георгиев Горанов05 - Микробиологияbgoranov@icygen.com
доц. д-р Божидар Василев Бозаджиев12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиbbozadjiev@yahoo.de
проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев33 - Икономика, предприемачество и управлениеcei@abv.bg
доц. д-р Божидар Георгиев Марков26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаbojmarkov@abv.bg
доц. д-р Борислав Христов Миленков30 - Компютърни системи и технологииbmilenkov67@gmail.com032/603-606
доц. д-р Боряна Йорданова Жекова04 - Биохимия и молекулярна биологияzhekova_b@yahoo.com
Валентина Гешева Русеваvruseva@icygen.com
доц. д-р Валентина Милкова Чонова12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиchonovi@yahoo.com
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_alexieva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. Валентина Цветанова Добрева06 - Инженерна екологияvalentina.dobreva@yahoo.fr032/603-761
Валентина Стоянова Кукенскаkukenska@icygen.com
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова02 - Аналитична химияgandova_71@abv.bg032/603-621
проф. д-р Васил Димитров Златанов22 - Техническа механика и машинознаниеvassil60@abv.bg032603727
проф. д-р Васил Петров Карагьозов10 - Консервиране и хладилна технологияvkaragyozov@abv.bg
доц. д-р Васил Цанков Драганов19 - Хранене и туризъмvtzankov@nbu.bg

Страница 1 от 8

Общо: 361

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив