Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 2 от 8

Общо: 370

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
гл.ас. д-р Христина Николова Стринска - василева04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska vasileva@icygen.com
доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова04 - Биохимия и молекулярна биологияrositsa_denkova@mail.bg
Димитър Николов Анговdangov@icygen.com
гл.ас. д-р Мария Петрова Димитрова - Димова34 - Кетъринг и храненеmcollege_plovdiv01@abv.bg
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Атанасов27 - Промишлена топлотехникаmutk0a@abv.bg032603710
гл.ас. д-р Иванка Кръстева Кръстева30 - Компютърни системи и технологииweriga@abv.bg
гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтhafizefidan@abv.bg032603784
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_yaneva@uft-plovdiv.bg032/603706
гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтdocstankov@gmail.com032603784
гл.ас. д-р Петър Несторов Недялков13/14 - Технология на виното и пивотоp_nedyalkov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова24 - Процеси и апаратиs_kodinova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Нася Борисова Томлекова18 - Биотехнологияnasia.tomlekova@gmail.com
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десеваideseva@icygen.com
доц. д-р Самир Изетов Наимов18 - Биотехнологияsamir@abv.bg
ас. д-р Иван Николов Иванов00 - нямаivanovuht@abv.bg
гл.ас. д-р Мариана Мърхова18 - Биотехнологияmarhova@abv.bg
д-р Магдалена Иванова Николова - Цанева07 - Център ”Езиково обучение”magi_n@abv.bg
ас. Мария Добрева Добрева - георгиева00 - нямаmdobreva georgieva@icygen.com
доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде33 - Икономика, предприемачество и управлениеdonka_kumanova@abv.bg
проф. д-р Лена Филипова Костадинова - Георгиева30 - Компютърни системи и технологииlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
гл.ас. д-р Веселин Петров Владев36 - Математика, физика и информационни технологииv.p.vladev@abv.bg
Милена Любомирова Темелкова07 - Център ”Езиково обучение”milenatemelkova78@gmail.com0898959116
Кирил Андреев Мундев28 - Машини и апарати за ХВПbigital@mail.bg
ас. д-р Милена Руменова Димитрова09 - Технология на млякото и млечните продуктиmilena_dimitrova17@abv.bg0878888087
Веселина Тодорова Василева00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Райна Николова Гюрова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Чернева00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Стефан Георгиев Кралев00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Кременарова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Димитрова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Благовеста Димитрова Попова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Венцислав Василев Василев07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
Десислава Йорданова Цолевска07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
Благой Николаев Айвазов07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
ас. д-р Яна Василева Генчева-Димова00 - нямаdimova69@abv.bg
проф. дтн Ангел Атанасов Вангелов00 - нямаvan.@abv.bg
доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска36 - Математика, физика и информационни технологииmterziyska@uft-plovdiv.bg603 746
ас. д-р Христина Николова Стринска04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska@gmail.com
доц. д-р Десислава Б. Влахова-Вангелова08 - Технология на месото и рибатаdesislava_vangelova@abv.bg
ас. д-р Лазар Веселинов Лазаровllazarov@icygen.com
гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева30 - Компютърни системи и технологииhristinaandreeva@abv.bg032/603-860
Валентина Стоянова Кукенскаkukenska@icygen.com
Ангел Атанасов Голевgolev@icygen.com
гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков36 - Математика, физика и информационни технологииsbozhkov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Владимир Йотов Иванов00 - нямаvladimir@intelexpert94.com
гл.ас. д-р Катина Методиева Вълева33 - Икономика, предприемачество и управлениеk_valeva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Слав Емилов Вълчев27 - Промишлена топлотехникаslav_vul4ev@abv.bg032603680
доц. д-р Анета Тинчева Попова34 - Кетъринг и храненеpopova_aneta@yahoo.com
гл.ас. д-р Рада Христова Динкова10 - Консервиране и хладилна технологияrada_d@abv.bg
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десева02 - Аналитична химияivelina_hristova_vn@abv.bg032/603-683

Страница 2 от 8

Общо: 370

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив