Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 2 от 8

Общо: 364

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
ас. д-р Камен Руменов Данов00 - нямаk_danov@yahoo.com
проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов00 - нямаyordanoff48@abv.bg
доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова00 - нямаkrasi_ch65@abv.bg
ас. Лора Иванова Иванчева00 - нямаgeorgieva_lora@abv.bg
д-р Надежда Павлова Тодорова00 - нямаnptodorova@abv.bg
проф. Иванка Милкова Костова00 - нямаvanjakostova@hotmail.com
проф. Йорданка Владимирова Ковачева00 - нямаIordanka.vladimirova@abv.bg
доц. д-р Николай Пенев Иванов00 - нямаpenevbg@abv.bg
Тенчо Йорданов Дерекювлиев00 - нямаderten@abv.bg
доц. д-р Георги Леонидов Бекяров00 - нямаgbekyarov @abv.bg
проф. Албена Христова Вуцова00 - нямаavutsova@yahoo.com
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Вълчев00 - нямаd_valchev@uft-plovdiv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова00 - нямаmina_dj@abv.bg
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова (Козлуджова)00 - нямаs_kozludzhova@uft-plovdiv.bg032603874
ас. Мария Добрева Добрева-Георгиева00 - нямаmimi.d.d@abv.bg
гл.ас. д-р Янислав Генов Картелов00 - нямаkartelov@gmail.com032/603-860
доц. Добрин Ганчев Ганчев00 - нямаdobrin@tugab.bg
ас. Виолетка Яворова Делчева00 - нямаvilidelcheva@abv.bg
доц. д-р Ангел Иванов00 - нямаivanov@uht.icygen.com
проф. д-р Димитър Иванов Костов00 - нямаd_kostov@icygen.com
проф. дин Асен Конарев00 - нямаakonarev@abv.bg
ас. д-р Вяра Милушева00 - нямапнх
гл.ас. д-р Владимир Йотов Иванов00 - нямаvladimir@intelexpert94.com
проф. дтн Ангел Атанасов Вангелов00 - нямаvan.@abv.bg
ас. д-р Яна Василева Генчева-Димова00 - нямаdimova69@abv.bg
Благовеста Димитрова Попова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Димитрова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Кременарова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Стефан Георгиев Кралев00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Чернева00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Райна Николова Гюрова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Веселина Тодорова Василева00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
ас. Мария Добрева Добрева - георгиева00 - нямаmdobreva georgieva@icygen.com
ас. д-р Иван Николов Иванов00 - нямаivanovuht@abv.bg
ас. Петя Красимирова Чанкова00 - нямаpchankova@icygen.com
Ангел Иванов Кансъзов00 - нямаakan@abv.bg
ас. д-р Петко Иванов Минев00 - нямаpeza77@abv.bg
гл.ас. д-р Миглена Копринарова Ангелова00 - нямаmkoprinarova@abv.bg0884522560
проф. д-р Тодор Георгиев Джурков15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиtodordj@plov.omega.bg
гл.ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиemiliyanpashamov@abv.bg
гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиr_hadjikinova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова - Зарчева15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиm_dzhivoderova-zarcheva@uft-plovdiv.bg
проф. Димитър Георгиев Хаджикинов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиd_hadjikinov@uft-plovdiv.bg
проф. дтн Степан Гаро Актерян16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаakterian@abv.bg
проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаmariyana.perifanova@abv.bg
проф. дтн Албена Стоянова Стоянова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаaastst@abv.bg
доц. д-р Теодора Димитрова Атанасова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаtea_at@abv.bg
доц. д-р Галина Павлинова Узунова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаgzheynova@abv.bg
д-р Павел Атанасов Мерджанов16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаpmerdzhanov@abv.bg
доц. д-р Борислав Христов Миленков30 - Компютърни системи и технологииbmilenkov67@gmail.com032/603-606

Страница 2 от 8

Общо: 364

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив