Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 2 от 8

Общо: 364

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Иван Георгиев Щерев03 - Органична химияsterevivan@mail.bg032603679
доц. д-р Андреа Костов00 - нямаandreia45@abv.bg032603675
доц. д-р Ненко Стефанов Ненов27 - Промишлена топлотехникаnenonenov@abv.bg032603675
проф. д-р Димитър Томов Драчев17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияdidrachev@abv.bg032603674
доц. дтн Венелина Тодорова Попова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияvpopova2000@abv.bg032603666
гл.ас. д-р Таня Антониева Иванова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияtantonieva@mail.bg032603665
гл.ас. д-р Лазар Веселинов Лазаров17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияlazarini@abv,bg032603665
доц. д-р Иван Ангелов Киряков27 - Промишлена топлотехникаkirjаkoff@abv.bg032603650
доц. д-р Албена Георгиева Дуракова24 - Процеси и апаратиaldurakova@abv.bg032603613
гл.ас. д-р Пламен Райнов Райнов24 - Процеси и апаратиp_rainov@uft-plovdiv.bg032603613
проф. д-р Иван Неделчев Панчев21 - Математика и физикаivan_n_panchev@abv.bg032603452
доц. д-р Мариан Илиев00 - няма4423_marianiliev@icygen.com032603452
проф. Симеон Василев22 - Техническа механика и машинознаниеsvasileff2000@yahoo.com032603452
доц. д-р Калинчо Иванов00 - няма1075_kalinchoivanov@icygen.com032603452
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_yaneva@uft-plovdiv.bg032/603706
проф. д-р Мима Вакрилова Хаджикинова06 - Инженерна екологияmimiuht@abv.bg032/603-896
проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска30 - Компютърни системи и технологииaardenska@abv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Вълчев00 - нямаd_valchev@uft-plovdiv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Янислав Генов Картелов00 - нямаkartelov@gmail.com032/603-860
гл.ас. д-р Владимира Кръстева Ганчовска30 - Компютърни системи и технологииmironka@abv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева30 - Компютърни системи и технологииhristinaandreeva@abv.bg032/603-860
доц. д-р Николай Атанасов Шопов30 - Компютърни системи и технологииnikshop@mail.bg032/603-838
доц. д-р Снежанка Иванова Атанасова22 - Техническа механика и машинознание4303_snejankaatanasova@icygen.com032/603-823
проф. д-р Лена Филипова Костадинова00 - нямаlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
доц. д-р Радослава Николова Габрова30 - Компютърни системи и технологииrgabrova@yahoo.com032/603-775
проф. д-р Лена Филипова Костадинова - Георгиева30 - Компютърни системи и технологииlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
гл.ас. Валентина Цветанова Добрева06 - Инженерна екологияvalentina.dobreva@yahoo.fr032/603-761
гл.ас. д-р Милена Иванова Николова06 - Инженерна екологияmilena_nikolova86@abv.bg032/603-761
доц. д-р Найден Делчев Делчев02 - Аналитична химияnaiden555@abv.bg032/603-713
доц. д-р Мирослава Димитрова Какалова02 - Аналитична химияm.kakalova@gmail.com032/603-713
проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев30 - Компютърни системи и технологииasgeorg@yahoo.com032/603-693
гл.ас. д-р Радка Запрянова Вранчева02 - Аналитична химияradka_vrancheva@yahoo.com032/603-683
гл.ас. д-р Ивелина Василева Иванова02 - Аналитична химияivanova_omg@yahoo.com032/603-683
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десева02 - Аналитична химияivelina_hristova_vn@abv.bg032/603-683
доц. д-р Красимир Илиев Колев30 - Компютърни системи и технологииk_kolev@uft-plovdiv.bg032/603-656
проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев30 - Компютърни системи и технологииned_uht@abv.bg032/603-656
гл.ас. д-р Димитър Стефанов Стоев06 - Инженерна екологияstoev.arh@abv.bg032/603-652
гл.ас. д-р Александър Колев Славов06 - Инженерна екологияalexsander_slavov@abv.bg032/603-652
проф. дтн Атанас Иванов Павлов02 - Аналитична химияat_pavlov@yahoo.com032/603-626
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова02 - Аналитична химияgandova_71@abv.bg032/603-621
гл.ас. д-р Магдалена Ангелова Стоянова02 - Аналитична химияmstoyanova@icygen.com032/603-621
доц. д-р Борислав Христов Миленков30 - Компютърни системи и технологииbmilenkov67@gmail.com032/603-606
доц. д-р Илиана Василева Милкова-Томова19 - Хранене и туризъмiliana_tomova@abv.bg032 603-780
гл.ас. д-р Драгомира Василева Бухалова19 - Хранене и туризъмd.buhalova@abv.bg032 603-780
доц. д-р Румен Борисов Михов19 - Хранене и туризъмrumenmihov@abv.bg032 603-772
доц. д-р Кремена Николаева Никовска19 - Хранене и туризъмkrnikovska@abv.bg032 603-772
доц. д-р Иванка Василева Петрова19 - Хранене и туризъмvania_petrova@mail.bg032 603-772
проф. д-р Марианна Русева Баева19 - Хранене и туризъмmbaevadoctor@gmail.com032 603-766
доц. д-р Иван Обретенов Обрешков19 - Хранене и туризъмmentor_bg@yahoo.com032 603-752
доц. д-р Снежана Димитрова Иванова19 - Хранене и туризъмsnejana.1958@abv.bg032 603-752

Страница 2 от 8

Общо: 364

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив