Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 3 от 8

Общо: 354

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев13/14 - Технология на виното и пивотоst_kemilev@uht.com
доц. д-р Маркарит Мардирос Едгарян09 - Технология на млякото и млечните продуктиm_edgarjan@uht.com
доц. д-р Светла Иванова06 - Инженерна екологияivanova@uht.icygen.com
ас. Виолетка Яворова Делчева00 - нямаvilidelcheva@abv.bg
гл.ас. д-р Ясен Костадинов Маданков25 - Електротехника и електроникаyasen.uftplovdiv@gmail.com032603883
доц. д-р Георги Крумов Тосков33 - Икономика, предприемачество и управлениеg_toskov@uft-plovdiv.bg
ас. Радка Паскова Колева21 - Математика и физикаrkoleva@icygen.com
гл.ас. д-р Владимира Кръстева Ганчовска30 - Компютърни системи и технологииmironka@abv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Росица Стефанова Денкова04 - Биохимия и молекулярна биологияrdenkova@icygen.com
доц. Добрин Ганчев Ганчев00 - нямаdobrin@tugab.bg
гл.ас. д-р Пламена Петрова Неделчева04 - Биохимия и молекулярна биологияpnedelcheva@icygen.com
ас. Емил Веселинов Пенчевepenchev@icygen.com
гл.ас. д-р Драгомира Василева Бухалова19 - Хранене и туризъмd.buhalova@abv.bg032 603-780
гл.ас. д-р Магдалена Ангелова Стоянова02 - Аналитична химияmstoyanova@icygen.com032/603-621
проф. д.н Станислава Цанкова Ташева27 - Промишлена топлотехникаst_tasheva@abv.bg032603698
доц. д-р Снежана Димитрова Иванова19 - Хранене и туризъмsnejana.1958@abv.bg032 603-752
доц. д-р Красимир Георгиев Бамбалов13/14 - Технология на виното и пивотоbambalovkg@mail.bg
доц. д-р Донка Стоянова Танева06 - Инженерна екологияdon_taneva@abv.bg032603888
доц. дтн Венелина Тодорова Попова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияvpopova2000@abv.bg032603666
доц. д-р Цветана Иванова Гогова12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиcgogova@icygen.com
гл.ас. д-р Пламен Райнов Райнов24 - Процеси и апаратиp_rainov@uft-plovdiv.bg032603613
проф. д-р Радка Вълкова Власева09 - Технология на млякото и млечните продуктиrvlaseva@icygen.com
доц. д-р Иванка Стоилова Стоилова18 - Биотехнологияwstoilowa@yahoo.com
доц. д-р Иванка Василева Петрова19 - Хранене и туризъмvania_petrova@mail.bg032 603-772
проф. дтн Запряна Рангелова Денкова05 - Микробиологияzdenkova@abv.bg032 603 700
доц. д-р Снежанка Иванова Атанасова22 - Техническа механика и машинознание4303_snejankaatanasova@icygen.com032/603-823
гл.ас. д-р Иван Ченков Бакърджийски13/14 - Технология на виното и пивотоivanbak@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Надежда Трайчева Петкова03 - Органична химияpetkovanadejda@abv.bg032603697
Росина Алексиева Какова07 - Център ”Езиково обучение”kakova@abv.bg
доц. д-р Мариян Иванов Илиев21 - Математика и физикаiliev@icygen.com
доц. д-р Венета Методиева Марковска33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_markovska@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Атанасова Топлева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtopleva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Юлиан Димитров Тумбарски05 - Микробиологияtumbarski@abv.bg032 306 601
Атанас Христов Статев29 - Физическо възпитание и спортat_statev@abv.bg
гл.ас. д-р Янислав Генов Картелов00 - нямаkartelov@gmail.com032/603-860
гл.ас. д-р Ивелина Василева Иванова02 - Аналитична химияivanova_omg@yahoo.com032/603-683
ас. Ивалина Жорова Петрова01 - Неорганична химия и физикохимияivalinapetrova.com@abv.bg
ас. Мария Добрева Добрева-Георгиева00 - нямаmimi.d.d@abv.bg
гл.ас. д-р Георги Петров Терзийски26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаgeorgi_terziyski@abv.bg
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова (Козлуджова)00 - нямаs_kozludzhova@uft-plovdiv.bg032603874
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова00 - нямаmina_dj@abv.bg
проф. д-р Диана Димитрова Цанкова26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаdtsankova@yahoo.com
гл.ас. д-р Надя Ненчева Арабаджиева22 - Техническа механика и машинознаниеbumbalova_79@abv.bg
доц. д-р Апостол Томов Симитчиев28 - Машини и апарати за ХВПasimitchiev@mail.bg
гл.ас. д-р Стефан Илиев Дишлиев28 - Машини и апарати за ХВПstefan_dishliev@abv.bg
доц. д-р Михаела Георгиева Иванова09 - Технология на млякото и млечните продуктиmihaela_18bg@yahoo.com
гл.ас. д-р Петя Боянова Боянова09 - Технология на млякото и млечните продуктиpetya_boyanova86@yahoo.fr
гл.ас. д-р Ивелина Андонова Кулова33 - Икономика, предприемачество и управлениеkulova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Вълчев00 - нямаd_valchev@uft-plovdiv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Марияна Георгиева Топузова03 - Органична химияmarianagt@mail.bg

Страница 3 от 8

Общо: 354

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив