Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 4 от 8

Общо: 354

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
гл.ас. Николай Георгиев Комитов26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаnikkomitov@abv.bg
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова02 - Аналитична химияgandova_71@abv.bg032/603-621
гл.ас. д-р Милена Иванова Николова06 - Инженерна екологияmilena_nikolova86@abv.bg032/603-761
гл.ас. д-р Петя Иванова Георгиева04 - Биохимия и молекулярна биологияpetia_ivanova_georgieva@abv.bg
гл.ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиemiliyanpashamov@abv.bg
доц. д-р Иванка Йорданова Влаева36 - Математика, физика и информационни технологииi_vlaeva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Васил Тодоров Шиков10 - Консервиране и хладилна технологияvshikov@yahoo.com
гл.ас. Валентина Цветанова Добрева06 - Инженерна екологияvalentina.dobreva@yahoo.fr032/603-761
доц. д-р Васил Цанков Драганов19 - Хранене и туризъмvtzankov@nbu.bg
доц. д-р Дора Миленова Бешкова09 - Технология на млякото и млечните продуктиbeshkova@yahoo.com
проф. Албена Христова Вуцова00 - нямаavutsova@yahoo.com
проф. д-р Димитър Томов Драчев17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияdidrachev@abv.bg032603674
доц. д-р Даша Спасова Михайлова18 - Биотехнологияdashamihaylova@yahoo.com; d_mihaylova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Илиян Николаев Добрев05 - Микробиологияdobrev.iliyan@gmail.com032 603 696
доц. д-р Георги Леонидов Бекяров00 - нямаgbekyarov @abv.bg
доц. д-р Мирослава Димитрова Какалова02 - Аналитична химияm.kakalova@gmail.com032/603-713
проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова33 - Икономика, предприемачество и управлениеs_konstantinova@uft-plovdiv.bg
проф. дтн Атанас Иванов Павлов02 - Аналитична химияat_pavlov@yahoo.com032/603-626
доц. д-р Петя Георгиева Йорданова-Динова33 - Икономика, предприемачество и управлениеp_yordanova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Донка Куманова-Ларде20 - ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЕdonka_kumanova@abv.bg
доц. д-р Найден Делчев Делчев02 - Аналитична химияnaiden555@abv.bg032/603-713
доц. д-р Надежда Борисова Благоева13/14 - Технология на виното и пивотоblagoeva1@yahoo.com+359 32 603 788
доц. д-р Величка Борисова Янакиева05 - Микробиологияyanakieva_vili@abv.bg032 603 696
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_alexieva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Мариана Иванова Ботева22 - Техническа механика и машинознаниеmariana 1b@abv.bg
доц. д-р Илиана Василева Милкова-Томова19 - Хранене и туризъмiliana_tomova@abv.bg032 603-780
проф. д-р Тана Николова Сапунджиева19 - Хранене и туризъмtsapoundjieva@hotmail.com
проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска30 - Компютърни системи и технологииaardenska@abv.bg032/603-860
доц. д-р Мариян Неделчев Милев36 - Математика, физика и информационни технологииmarianmilev2002@gmail.com
гл.ас. д-р Александър Колев Славов06 - Инженерна екологияalexsander_slavov@abv.bg032/603-652
Иванка Василева Мариноваimarinova@icygen.com
гл.ас. д-р Явор Бориславов Чобанов13/14 - Технология на виното и пивотоiavor20lite@gmail.com
ас. Павел Петров Певичаров21 - Математика и физикаppal@abv.bg
Тенчо Йорданов Дерекювлиев00 - нямаderten@abv.bg
ас. Зоя Илиева Ходжева22 - Техническа механика и машинознаниеzhodjeva@icygen.com
доц. д-р Божидар Георгиев Марков26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаbojmarkov@abv.bg
гл.ас. д-р Галена Ванчева Ангелова18 - Биотехнологияgalenaa@yahoo.com
доц. д-р Николай Пенев Иванов00 - нямаpenevbg@abv.bg
доц. д-р Галина Павлинова Узунова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаgzheynova@abv.bg
гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев27 - Промишлена топлотехникаait79@mail.bg032603710
доц. д-р Ива Александрова Бичурова33 - Икономика, предприемачество и управлениеi_bichurova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Александър Стоянов Вучев25 - Електротехника и електроникаavuchev@yahoo.com032603883
доц. д-р Весела Иванова Чалова-Жекова04 - Биохимия и молекулярна биологияvchalovajekova@icygen.com
доц. Иван Николов Шопов28 - Машини и апарати за ХВПivan_shopov@abv.bg
гл.ас. д-р Радка Запрянова Вранчева02 - Аналитична химияradka_vrancheva@yahoo.com032/603-683
доц. д-р Татяна Борянова Балабанова09 - Технология на млякото и млечните продуктиtbg_georgieva@yahoo.com
Йордан Георгиев Йовчев29 - Физическо възпитание и спортdakata1038@abv.bg
доц. д-р Иван Михайлов Михайлов22 - Техническа механика и машинознаниеimihailov@icygen.com
ас. Дочка Георгиева Ганчовска22 - Техническа механика и машинознаниеdganchovska@abv.bg
гл.ас. д-р Стоянка Николова Маджарова36 - Математика, физика и информационни технологииnitani@abv.bg

Страница 4 от 8

Общо: 354

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив