Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 4 от 8

Общо: 368

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Апостол Томов Симитчиев28 - Машини и апарати за ХВПasimitchiev@mail.bg
гл.ас. д-р Надя Ненчева Арабаджиева22 - Техническа механика и машинознаниеbumbalova_79@abv.bg
проф. д-р Диана Димитрова Цанкова26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаdtsankova@yahoo.com
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова00 - нямаmina_dj@abv.bg
ас. Мария Добрева Добрева-Георгиева00 - нямаmimi.d.d@abv.bg
Атанас Христов Статев29 - Физическо възпитание и спортat_statev@abv.bg
доц. д-р Силвия Атанасова Топлева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtopleva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Венета Методиева Марковска33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_markovska@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Мариян Иванов Илиев21 - Математика и физикаiliev@icygen.com
Росина Алексиева Какова07 - Център ”Езиково обучение”kakova@abv.bg
гл.ас. д-р Иван Ченков Бакърджийски13/14 - Технология на виното и пивотоivanbak@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Иванка Стоилова Стоилова18 - Биотехнологияwstoilowa@yahoo.com
проф. д-р Радка Вълкова Власева09 - Технология на млякото и млечните продуктиrvlaseva@icygen.com
доц. д-р Цветана Иванова Гогова12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиcgogova@icygen.com
доц. д-р Красимир Георгиев Бамбалов13/14 - Технология на виното и пивотоbambalovkg@mail.bg
доц. Добрин Ганчев Ганчев00 - нямаdobrin@tugab.bg
гл.ас. д-р Росица Стефанова Денкова04 - Биохимия и молекулярна биологияrdenkova@icygen.com
ас. Радка Паскова Колева21 - Математика и физикаrkoleva@icygen.com
доц. д-р Георги Крумов Тосков33 - Икономика, предприемачество и управлениеg_toskov@uft-plovdiv.bg
ас. Виолетка Яворова Делчева00 - нямаvilidelcheva@abv.bg
доц. д-р Светла Иванова06 - Инженерна екологияivanova@uht.icygen.com
доц. д-р Маркарит Мардирос Едгарян09 - Технология на млякото и млечните продуктиm_edgarjan@uht.com
доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев13/14 - Технология на виното и пивотоst_kemilev@uht.com
доц. д-р Ангел Иванов00 - нямаivanov@uht.icygen.com
проф. дтн Михаил Ангелов18 - Биотехнологияma_uht.com
проф. д-р Димитър Иванов Костов00 - нямаd_kostov@icygen.com
проф. д-р Георги Сомов19 - Хранене и туризъмnts@hst.bg
проф. дин Асен Конарев00 - нямаakonarev@abv.bg
доц. д-р Георги Динков25 - Електротехника и електроникаdinkov@uht.com
гл.ас. д-р Оник Агоп Мариносян26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаmar@uht.com
доц. д-р Венцислав Борисов Ненов28 - Машини и апарати за ХВПnenov_v@uht.com
доц. д-р Тодор Николов28 - Машини и апарати за ХВПt.nikolov@uht.com
проф. дтн Стефан Дичев28 - Машини и апарати за ХВПdichev@uht.com
ас. д-р Вяра Милушева00 - нямапнх
гл.ас. д-р Петя Веселинова Стефанова18 - Биотехнологияpetyastefanova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Весела Невелинова Шопска13/14 - Технология на виното и пивотоvshopska@icygen.com
гл.ас. д-р Рада Христова Динкова10 - Консервиране и хладилна технологияrada_d@abv.bg
доц. д-р Анета Тинчева Попова34 - Кетъринг и храненеpopova_aneta@yahoo.com
гл.ас. д-р Катина Методиева Вълева33 - Икономика, предприемачество и управлениеk_valeva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Владимир Йотов Иванов00 - нямаvladimir@intelexpert94.com
гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков36 - Математика, физика и информационни технологииsbozhkov@uft-plovdiv.bg
Ангел Атанасов Голевgolev@icygen.com
Валентина Стоянова Кукенскаkukenska@icygen.com
доц. д-р Десислава Б. Влахова-Вангелова08 - Технология на месото и рибатаdesislava_vangelova@abv.bg
ас. д-р Христина Николова Стринска04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska@gmail.com
проф. дтн Ангел Атанасов Вангелов00 - нямаvan.@abv.bg
ас. д-р Яна Василева Генчева-Димова00 - нямаdimova69@abv.bg
Благой Николаев Айвазов07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
Десислава Йорданова Цолевска07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
Венцислав Василев Василев07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg

Страница 4 от 8

Общо: 368

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив