Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 6 от 8

Общо: 366

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Димка Несторова29 - Физическо възпитание и спортnestorova_uft@abv.bg032642400
д-р Румяна Йорданова Кръстева29 - Физическо възпитание и спортrkrasteva_dd@abv.bg
Йордан Георгиев Йовчев29 - Физическо възпитание и спортdakata1038@abv.bg
Атанас Христов Статев29 - Физическо възпитание и спортat_statev@abv.bg
доц. д-р Борислав Христов Миленков30 - Компютърни системи и технологииbmilenkov67@gmail.com032/603-606
доц. д-р Радослава Николова Габрова30 - Компютърни системи и технологииrgabrova@yahoo.com032/603-775
доц. д-р Красимир Илиев Колев30 - Компютърни системи и технологииk_kolev@uft-plovdiv.bg032/603-656
доц. д-р Николай Атанасов Шопов30 - Компютърни системи и технологииnikshop@mail.bg032/603-838
проф. д-р Недялко Тодоров Катранджиев30 - Компютърни системи и технологииned_uht@abv.bg032/603-656
проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска30 - Компютърни системи и технологииaardenska@abv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Владимира Кръстева Ганчовска30 - Компютърни системи и технологииmironka@abv.bg032/603-860
проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев30 - Компютърни системи и технологииasgeorg@yahoo.com032/603-693
гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева30 - Компютърни системи и технологииhristinaandreeva@abv.bg032/603-860
проф. д-р Лена Филипова Костадинова - Георгиева30 - Компютърни системи и технологииlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
гл.ас. д-р Иванка Кръстева Кръстева30 - Компютърни системи и технологииweriga@abv.bg
гл.ас. д-р Ангел Милчев Данев30 - Компютърни системи и технологииa_danev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Георги Петров Пашев30 - Компютърни системи и технологииg_pashev@icygen.com
ас. Мария Минева Жекова30 - Компютърни системи и технологииm_jekova@uft-plovdiv.bg
проф. дтн Степан Гаро Актерян16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаakterian@abv.bg
проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова-Немска16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаmariyana.perifanova@abv.bg
проф. дтн Албена Стоянова Стоянова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаaastst@abv.bg
доц. д-р Теодора Димитрова Атанасова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаtea_at@abv.bg
доц. д-р Галина Павлинова Узунова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаgzheynova@abv.bg
д-р Павел Атанасов Мерджанов16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаpmerdzhanov@abv.bg
проф. д-р Тодор Георгиев Джурков15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиtodordj@plov.omega.bg
гл.ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиemiliyanpashamov@abv.bg
гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиr_hadjikinova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова - Зарчева15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиm_dzhivoderova-zarcheva@uft-plovdiv.bg
проф. Димитър Георгиев Хаджикинов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиd_hadjikinov@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Мариан Илиев00 - няма4423_marianiliev@icygen.com032603452
доц. д-р Калинчо Иванов00 - няма1075_kalinchoivanov@icygen.com032603452
доц. д-р Андреа Костов00 - нямаandreia45@abv.bg032603675
доц. д-р Екатерина Андреева00 - няма6160_ekaterinaandreeva@icygen.com032603729
доц. д-р Димитър Димитров00 - нямаdimitard72@gmail.com032603729
доц. д-р Георги Райчев Раичков00 - нямаgrai4kov@abv.bg
доц. Соня Ганчева Игнатова00 - нямаsoniaignatova@abv.bg
проф. Димитър Георгиев. Хаджикинов00 - нямаzahariuht@abv.bg
проф. Костадин Василев Василев00 - нямаvasilev@emocool.com
проф. Стефан Николов Янков00 - нямаsyankov48@abv.bg
проф. Димитър Кузманов Кузманов00 - нямаkuzmanow.dim@abv.bg
проф. Гроздан Иванов Караджов00 - нямаgrkaradzhov@abv.bg
проф. Ана Петрова Кръстева00 - нямаkrasteva_ana@yahoo.fr
доц. д-р Здравка Янчева Велкова00 - нямаzvelkova@icygen.com
проф. д-р Лена Филипова Костадинова00 - нямаlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
доц. д-р Олга Добрева Рахнева00 - нямаolga1@abv.bg
ас. Камен Христев Мицев00 - нямаkamen@mitzev.com
ас. д-р Камен Руменов Данов00 - нямаk_danov@yahoo.com
проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов00 - нямаyordanoff48@abv.bg
доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова00 - нямаkrasi_ch65@abv.bg
ас. Лора Иванова Иванчева00 - нямаgeorgieva_lora@abv.bg

Страница 6 от 8

Общо: 366

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив