Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 6 от 8

Общо: 368

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Христина Георгиева Петрова36 - Математика, физика и информационни технологииhpetrova@icygen.com
гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтhafizefidan@abv.bg032603784
проф. д-р Георги Вълчев27 - Промишлена топлотехникаg_valtchev@abv.bg032603698
доц. д-р Георги Крумов Тосков33 - Икономика, предприемачество и управлениеg_toskov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Георги Петров Терзийски26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаg_terziyski@uft-plovdiv.bg0877909618
гл.ас. д-р Георги Петров Пашев30 - Компютърни системи и технологииg_pashev@icygen.com
проф. д-р Георги Тодоров Добрев04 - Биохимия и молекулярна биологияg_dobrev2002@yahoo.fr
доц. д-р Галина Павлинова Узунова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаgzheynova@abv.bg
проф. Гроздан Иванов Караджов00 - нямаgrkaradzhov@abv.bg
доц. д-р Георги Райчев Раичков00 - нямаgrai4kov@abv.bg
гл.ас. д-р Диляна Николаева Градинарска-Иванова08 - Технология на месото и рибатаgradinarska_d@abv.bg
доц. д-р Величка Гочева Гочева18 - Биотехнологияgotcheva_v@uft-bio.com
Ангел Атанасов Голевgolev@icygen.com
Георги Костадинов Момчиловgmomchilov@icygen.com
гл.ас. д-р Мария Георгиева Георгиева27 - Промишлена топлотехникаgeorgieva_mariya@abv.bg032603750
ас. Лора Иванова Иванчева00 - нямаgeorgieva_lora@abv.bg
проф. дтн Георги Атанасов Костов13/14 - Технология на виното и пивотоgeorge_kostov2@abv.bg
доц. д-р Георги Леонидов Бекяров00 - нямаgbekyarov @abv.bg
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова02 - Аналитична химияgandova_71@abv.bg032/603-621
гл.ас. д-р Галена Ванчева Ангелова18 - Биотехнологияgalenaa@yahoo.com
гл.ас. д-р Ева Димитрова Димитрова36 - Математика, физика и информационни технологииeva_di@abv.bg
ас. Емил Веселинов Пенчевepenchev@icygen.com
гл.ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиemiliyanpashamov@abv.bg
ас. Елена Сашева Мечева36 - Математика, физика и информационни технологииemecheva@icygen.com
доц. д-р Динко Георгиев Йорданов08 - Технология на месото и рибатаd_yordanov@uft-plovdiv.bg+359887212287
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Вълчев00 - нямаd_valchev@uft-plovdiv.bg032/603-860
проф. д-р Димитър Иванов Костов00 - нямаd_kostov@icygen.com
ас. д-р Даниел Божидаров Христозов36 - Математика, физика и информационни технологииd_hristozov@uft-plovdiv.bg
проф. Димитър Георгиев Хаджикинов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиd_hadjikinov@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Диана Димитрова Цанкова26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаdtsankova@yahoo.com
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов36 - Математика, физика и информационни технологииdrazpopov@icygen.com
доц. д-р Донка Стоянова Танева06 - Инженерна екологияdon_taneva@abv.bg032603888
доц. д-р Донка Куманова-Ларде20 - ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЕdonka_kumanova@abv.bg
доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде33 - Икономика, предприемачество и управлениеdonka_kumanova@abv.bg
доц. д-р Тотка Михайлова Додевска03 - Органична химияdodevska@mail.bg
гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтdocstankov@gmail.com032603784
доц. Добрин Ганчев Ганчев00 - нямаdobrin@tugab.bg
гл.ас. д-р Илиян Николаев Добрев05 - Микробиологияdobrev.iliyan@gmail.com032 603 696
д-р Добромир Живков Генев12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиdobi_vtr@abv.bg
доц. д-р Георги Динков25 - Електротехника и електроникаdinkov@uht.com
ас. д-р Яна Василева Генчева-Димова00 - нямаdimova69@abv.bg
доц. д-р Димитър Стоилов Спиров25 - Електротехника и електроникаdimitar_spirov@abv.bg032603738
доц. д-р Димитър Димитров00 - нямаdimitard72@gmail.com032603729
проф. д-р Димитър Томов Драчев17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияdidrachev@abv.bg032603674
проф. дтн Стефан Дичев28 - Машини и апарати за ХВПdichev@uht.com
гл.ас. Димитър Йорданов Хрусавовdhrusavov@icygen.com
ас. Добрин Тодоров Хаджиевdhadjiev@icygen.com
ас. Дочка Георгиева Ганчовска22 - Техническа механика и машинознаниеdganchovska@abv.bg
доц. д-р Цветелин Теодосиев Десев12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиdessev@mail.bg
доц. д-р Десислава Б. Влахова-Вангелова08 - Технология на месото и рибатаdesislava_vangelova@abv.bg

Страница 6 от 8

Общо: 368

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив