Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 7 от 8

Общо: 366

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
д-р Надежда Павлова Тодорова00 - нямаnptodorova@abv.bg
проф. Иванка Милкова Костова00 - нямаvanjakostova@hotmail.com
проф. Йорданка Владимирова Ковачева00 - нямаIordanka.vladimirova@abv.bg
доц. д-р Николай Пенев Иванов00 - нямаpenevbg@abv.bg
Тенчо Йорданов Дерекювлиев00 - нямаderten@abv.bg
доц. д-р Георги Леонидов Бекяров00 - нямаgbekyarov @abv.bg
проф. Албена Христова Вуцова00 - нямаavutsova@yahoo.com
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Вълчев00 - нямаd_valchev@uft-plovdiv.bg032/603-860
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова00 - нямаmina_dj@abv.bg
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова (Козлуджова)00 - нямаs_kozludzhova@uft-plovdiv.bg032603874
ас. Мария Добрева Добрева-Георгиева00 - нямаmimi.d.d@abv.bg
гл.ас. д-р Янислав Генов Картелов00 - нямаkartelov@gmail.com032/603-860
доц. Добрин Ганчев Ганчев00 - нямаdobrin@tugab.bg
ас. Виолетка Яворова Делчева00 - нямаvilidelcheva@abv.bg
доц. д-р Ангел Иванов00 - нямаivanov@uht.icygen.com
проф. д-р Димитър Иванов Костов00 - нямаd_kostov@icygen.com
проф. дин Асен Конарев00 - нямаakonarev@abv.bg
ас. д-р Вяра Милушева00 - нямапнх
гл.ас. д-р Владимир Йотов Иванов00 - нямаvladimir@intelexpert94.com
проф. дтн Ангел Атанасов Вангелов00 - нямаvan.@abv.bg
ас. д-р Яна Василева Генчева-Димова00 - нямаdimova69@abv.bg
Благовеста Димитрова Попова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Димитрова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Кременарова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Стефан Георгиев Кралев00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Мария Димитрова Чернева00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Райна Николова Гюрова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
Веселина Тодорова Василева00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
ас. Мария Добрева Добрева - георгиева00 - нямаmdobreva georgieva@icygen.com
ас. д-р Иван Николов Иванов00 - нямаivanovuht@abv.bg
ас. Петя Красимирова Чанкова00 - нямаpchankova@icygen.com
Ангел Иванов Кансъзов00 - нямаakan@abv.bg
ас. д-р Петко Иванов Минев00 - нямаpeza77@abv.bg
гл.ас. д-р Миглена Копринарова Ангелова00 - нямаmkoprinarova@abv.bg0884522560
доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_teneva@uft-plovdiv.bg032603706
доц. д-р Татяна Петрова Панчева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtania_pan@mail.bg
проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев33 - Икономика, предприемачество и управлениеcei@abv.bg
проф. Румен Иванов Стаматов33 - Икономика, предприемачество и управлениеstamatov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ива Александрова Бичурова33 - Икономика, предприемачество и управлениеi_bichurova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_alexieva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Петя Георгиева Йорданова-Динова33 - Икономика, предприемачество и управлениеp_yordanova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова33 - Икономика, предприемачество и управлениеs_konstantinova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Ивелина Андонова Кулова33 - Икономика, предприемачество и управлениеkulova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Атанасова Топлева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtopleva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Венета Методиева Марковска33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_markovska@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Георги Крумов Тосков33 - Икономика, предприемачество и управлениеg_toskov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Катина Методиева Вълева33 - Икономика, предприемачество и управлениеk_valeva@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде33 - Икономика, предприемачество и управлениеdonka_kumanova@abv.bg
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_yaneva@uft-plovdiv.bg032/603706
ас. Петя Николова Раева34 - Кетъринг и храненеpraeva@icygen.com

Страница 7 от 8

Общо: 366

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив