Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 7 от 8

Общо: 364

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
гл.ас. д-р Петър Несторов Недялков13/14 - Технология на виното и пивотоp_nedyalkov@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Силвия Атанасова Тагарева13/14 - Технология на виното и пивотоstagareva@icygen.com
доц. д-р Лидия Атанасова Колева04 - Биохимия и молекулярна биологияlkoleva@abv.bg
проф. д-р Георги Тодоров Добрев04 - Биохимия и молекулярна биологияg_dobrev2002@yahoo.fr
доц. д-р Боряна Йорданова Жекова04 - Биохимия и молекулярна биологияzhekova_b@yahoo.com
доц. д-р Весела Иванова Чалова-Жекова04 - Биохимия и молекулярна биологияvchalovajekova@icygen.com
гл.ас. д-р Петя Иванова Георгиева04 - Биохимия и молекулярна биологияpetia_ivanova_georgieva@abv.bg
гл.ас. д-р Пламена Петрова Неделчева04 - Биохимия и молекулярна биологияpnedelcheva@icygen.com
гл.ас. д-р Росица Стефанова Денкова04 - Биохимия и молекулярна биологияrdenkova@icygen.com
ас. д-р Христина Николова Стринска04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska@gmail.com
доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова04 - Биохимия и молекулярна биологияrositsa_denkova@mail.bg
гл.ас. д-р Христина Николова Стринска - василева04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska vasileva@icygen.com
проф. д-р Вяра Николаева Иванова-Пашкулова05 - Микробиологияvn.ivanova@abv.bg032 603 622
доц. д-р Александър Красимиров Славчев05 - Микробиологияalslavchev@gmail.com032 603 607
доц. д-р Деница Елиянова Блажева05 - Микробиологияdblazheva@gmail.com032 603 607
доц. д-р Величка Борисова Янакиева05 - Микробиологияyanakieva_vili@abv.bg032 603 696
гл.ас. д-р Илиян Николаев Добрев05 - Микробиологияdobrev.iliyan@gmail.com032 603 696
доц. д-р Юлиан Димитров Тумбарски05 - Микробиологияtumbarski@abv.bg032 306 601
проф. дтн Запряна Рангелова Денкова05 - Микробиологияzdenkova@abv.bg032 603 700
гл.ас. д-р Богдан Георгиев Горанов05 - Микробиологияbgoranov@icygen.com
доц. д-р Иван Георгиев Иванов03 - Органична химияivanov_ivan.1979@yahoo.com032603697
доц. д-р Иван Георгиев Щерев03 - Органична химияsterevivan@mail.bg032603679
проф. д.н Пантелей Петров Денев03 - Органична химияp_denev@uft-plovdiv.bg032603799
доц. д-р Антон Минчев Славов03 - Органична химияantons@uni-plovdiv.net, antonslavov73@yahoo.com032603681
доц. д-р Тотка Михайлова Додевска03 - Органична химияdodevska@mail.bg
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Василева03 - Органична химияivelinavas@abv.bg032603856
гл.ас. д-р Мина Михайлова Тодорова03 - Органична химияmm_todorova@abv.bg032603697
гл.ас. д-р Марияна Георгиева Топузова03 - Органична химияmarianagt@mail.bg
доц. д-р Надежда Трайчева Петкова03 - Органична химияpetkovanadejda@abv.bg032603697
гл.ас. д-р Радка Запрянова Вранчева02 - Аналитична химияradka_vrancheva@yahoo.com032/603-683
доц. д-р Найден Делчев Делчев02 - Аналитична химияnaiden555@abv.bg032/603-713
проф. дтн Атанас Иванов Павлов02 - Аналитична химияat_pavlov@yahoo.com032/603-626
доц. д-р Мирослава Димитрова Какалова02 - Аналитична химияm.kakalova@gmail.com032/603-713
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова02 - Аналитична химияgandova_71@abv.bg032/603-621
гл.ас. д-р Ивелина Василева Иванова02 - Аналитична химияivanova_omg@yahoo.com032/603-683
гл.ас. д-р Магдалена Ангелова Стоянова02 - Аналитична химияmstoyanova@icygen.com032/603-621
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десева02 - Аналитична химияivelina_hristova_vn@abv.bg032/603-683
ас. Ивалина Жорова Петрова01 - Неорганична химия и физикохимияivalinapetrova.com@abv.bg
доц. дин Петко Философов5611_prepodavatel1@icygen.com123456
проф. Професор 19758_prepodavatel2@icygen.com123456
Жана Кръстева3094_janakrasteva@icygen.com032603759
гл.ас. Димитър Йорданов Хрусавовdhrusavov@icygen.com
Пенка Ганчева Петроваppetrova@icygen.com
д-р Ирина Йорданова Колеваikoleva@icygen.com
Георги Костадинов Момчиловgmomchilov@icygen.com
Атанас Георгиев Гроздановagrozdanov@icygen.com
д-р Никола Димитров Раевnraev@icygen.com
Валентина Гешева Русеваvruseva@icygen.com
Ангел Иванов Кансъзовakansazov@icygen.com
Цветелина Станиславова Кансъзоваckansazova@icygen.com

Страница 7 от 8

Общо: 364

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив