Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 7 от 8

Общо: 366

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова04 - Биохимия и молекулярна биологияrositsa_denkova@mail.bg
доц. д-р Румен Борисов Михов19 - Хранене и туризъмrumenmihov@abv.bg032 603-772
проф. Румен Иванов Стаматов33 - Икономика, предприемачество и управлениеstamatov@uni-plovdiv.bg
д-р Румяна Йорданова Кръстева29 - Физическо възпитание и спортrkrasteva_dd@abv.bg
Румяна Георгиева Янева07 - Център ”Езиково обучение”rianeva@yahoo.de
доц. д-р Самир Изетов Наимов18 - Биотехнологияsamir@abv.bg
доц. д-р Светла Иванова06 - Инженерна екологияivanova@uht.icygen.com
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова (Козлуджова)00 - нямаs_kozludzhova@uft-plovdiv.bg032603874
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова24 - Процеси и апаратиs_kodinova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Атанасова Топлева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtopleva@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Силвия Атанасова Тагарева13/14 - Технология на виното и пивотоstagareva@icygen.com
проф. Симеон Василев22 - Техническа механика и машинознаниеsvasileff2000@yahoo.com032603452
гл.ас. д-р Слав Емилов Вълчев27 - Промишлена топлотехникаslav_vul4ev@abv.bg032603680
доц. д-р Снежана Димитрова Иванова19 - Хранене и туризъмsnejana.1958@abv.bg032 603-752
доц. д-р Снежанка Иванова Атанасова22 - Техническа механика и машинознание4303_snejankaatanasova@icygen.com032/603-823
проф. д-р Снежинка Константинова Стоянова33 - Икономика, предприемачество и управлениеs_konstantinova@uft-plovdiv.bg
доц. Соня Ганчева Игнатова00 - нямаsoniaignatova@abv.bg
проф. д.н Станислава Цанкова Ташева27 - Промишлена топлотехникаst_tasheva@abv.bg032603698
гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков19 - Хранене и туризъмdocstankov@gmail.com032603784
Стела Ефремова07 - Център ”Езиково обучение”stelaefremova@gmail.com
проф. дтн Степан Гаро Актерян16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаakterian@abv.bg
проф. дтн Стефан Георгиев Драгоев08 - Технология на месото и рибатаlogos2000lt@gmail.com
проф. Стефан Николов Янков00 - нямаsyankov48@abv.bg
проф. д-р Стефан Василев Стефанов28 - Машини и апарати за ХВПstvstefanov@yahoo.com
гл.ас. д-р Стефан Илиев Дишлиев28 - Машини и апарати за ХВПstefan_dishliev@abv.bg
проф. дтн Стефан Дичев28 - Машини и апарати за ХВПdichev@uht.com
гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков36 - Математика, физика и информационни технологииsbozhkov@uft-plovdiv.bg
Стефан Георгиев Кралев00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
доц. д-р Стефчо Димитров Кемилев13/14 - Технология на виното и пивотоst_kemilev@uht.com
гл.ас. д-р Стоянка Николова Маджарова36 - Математика, физика и информационни технологииnitani@abv.bg
проф. д-р Тана Николова Сапунджиева19 - Хранене и туризъмtsapoundjieva@hotmail.com
Таня Великова07 - Център ”Езиково обучение”tanyavelikova@abv.bg032603729
гл.ас. д-р Таня Антониева Иванова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияtantonieva@mail.bg032603665
доц. д-р Таня Павлова Титова-Костуркова26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаt_titova@abv.bg
доц. д-р Таня Павлова Титова-Костуркова26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаt_titova@abv.bg
доц. д-р Таня Павлова Титова - костурковаttitova kosturkova@icygen.com
доц. д-р Татяна Петрова Панчева33 - Икономика, предприемачество и управлениеtania_pan@mail.bg
доц. д-р Татяна Борянова Балабанова09 - Технология на млякото и млечните продуктиtbg_georgieva@yahoo.com
Тенчо Йорданов Дерекювлиев00 - нямаderten@abv.bg
доц. д-р Теодора Димитрова Атанасова16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаtea_at@abv.bg
Теодора Начева Миленковаtmilenkova@icygen.com
проф. д-р Тодор Георгиев Джурков15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиtodordj@plov.omega.bg
доц. д-р Тодор Николов28 - Машини и апарати за ХВПt.nikolov@uht.com
доц. д-р Тотка Михайлова Додевска03 - Органична химияdodevska@mail.bg
гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан19 - Хранене и туризъмhafizefidan@abv.bg032603784
гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева30 - Компютърни системи и технологииhristinaandreeva@abv.bg032/603-860
ас. д-р Христина Николова Стринска04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska@gmail.com
гл.ас. д-р Христина Николова Стринска - василева04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska vasileva@icygen.com
доц. д-р Христина Георгиева Петрова36 - Математика, физика и информационни технологииhpetrova@icygen.com
доц. д-р Христо Спасов Спасов13/14 - Технология на виното и пивотоspassovh@abv.bg

Страница 7 от 8

Общо: 366

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив