Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 7 от 8

Общо: 364

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
доц. д-р Веселин Станчев Станчев26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаvsstanchev@abv.bg
доц. д-р Веселин Геров Начев26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаv_nachevbg@yahoo.com
гл.ас. д-р Веселин Петров Владев36 - Математика, физика и информационни технологииv.p.vladev@abv.bg
доц. д-р Весела Иванова Чалова-Жекова04 - Биохимия и молекулярна биологияvchalovajekova@icygen.com
доц. д-р Весела Невелинова Шопска13/14 - Технология на виното и пивотоvshopska@icygen.com
доц. д-р Венцислав Борисов Ненов28 - Машини и апарати за ХВПnenov_v@uht.com
Венцислав Василев Василев07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
доц. д-р Венета Методиева Марковска33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_markovska@uft-plovdiv.bg
доц. дтн Венелина Тодорова Попова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияvpopova2000@abv.bg032603666
доц. д-р Величка Гочева Гочева18 - Биотехнологияgotcheva_v@uft-bio.com
доц. д-р Величка Борисова Янакиева05 - Микробиологияyanakieva_vili@abv.bg032 603 696
Василена Васкова Кръстева07 - Център ”Езиково обучение”vasilena.92@abv.bg
проф. д-р Васил Димитров Златанов22 - Техническа механика и машинознаниеvassil60@abv.bg032603727
проф. д-р Васил Петров Карагьозов10 - Консервиране и хладилна технологияvkaragyozov@abv.bg
доц. д-р Васил Цанков Драганов19 - Хранене и туризъмvtzankov@nbu.bg
доц. д-р Васил Тодоров Шиков10 - Консервиране и хладилна технологияvshikov@yahoo.com
гл.ас. д-р Васил Димитров Михов25 - Електротехника и електроникаv_mihov@uft-plovdiv.bg+35932603658
доц. д-р Ваня Десимирова Гандова02 - Аналитична химияgandova_71@abv.bg032/603-621
Валентина Гешева Русеваvruseva@icygen.com
доц. д-р Валентина Милкова Чонова12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиchonovi@yahoo.com
проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева33 - Икономика, предприемачество и управлениеv_alexieva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. Валентина Цветанова Добрева06 - Инженерна екологияvalentina.dobreva@yahoo.fr032/603-761
Валентина Стоянова Кукенскаkukenska@icygen.com
доц. д-р Боряна Йорданова Жекова04 - Биохимия и молекулярна биологияzhekova_b@yahoo.com
доц. д-р Борислав Христов Миленков30 - Компютърни системи и технологииbmilenkov67@gmail.com032/603-606
доц. д-р Божидар Василев Бозаджиев12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиbbozadjiev@yahoo.de
проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев33 - Икономика, предприемачество и управлениеcei@abv.bg
доц. д-р Божидар Георгиев Марков26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаbojmarkov@abv.bg
гл.ас. д-р Богдан Георгиев Горанов05 - Микробиологияbgoranov@icygen.com
Благой Николаев Айвазов07 - Център ”Езиково обучение”languagecentre@abv.bg
Благовеста Димитрова Попова00 - нямаlanguagecentre@abv.bg
доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_teneva@uft-plovdiv.bg032603706
проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска30 - Компютърни системи и технологииaardenska@abv.bg032/603-860
Атанас Георгиев Гроздановagrozdanov@icygen.com
гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев27 - Промишлена топлотехникаait79@mail.bg032603710
проф. дтн Атанас Иванов Павлов02 - Аналитична химияat_pavlov@yahoo.com032/603-626
Атанас Христов Статев29 - Физическо възпитание и спортat_statev@abv.bg
проф. д-р Атанас Стефанов Георгиев30 - Компютърни системи и технологииasgeorg@yahoo.com032/603-693
проф. дин Асен Конарев00 - нямаakonarev@abv.bg
доц. д-р Апостол Томов Симитчиев28 - Машини и апарати за ХВПasimitchiev@mail.bg
доц. д-р Антон Минчев Славов03 - Органична химияantons@uni-plovdiv.net, antonslavov73@yahoo.com032603681
доц. д-р Анна Желева Колева12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиa_koleva@abv.bg
доц. д-р Анета Тинчева Попова19 - Хранене и туризъмpopova_aneta@yahoo.com
доц. д-р Андреа Костов00 - нямаandreia45@abv.bg032603675
ас. Ангелина Иванова Титерякова35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтatiteryakova@icygen.com
проф. д-р Ангел Иванов Ангелов18 - Биотехнологияangelov@uft-bio.com
Ангел Иванов Кансъзовakansazov@icygen.com
доц. д-р Ангел Иванов00 - нямаivanov@uht.icygen.com
Ангел Атанасов Голевgolev@icygen.com
проф. дтн Ангел Атанасов Вангелов00 - нямаvan.@abv.bg

Страница 7 от 8

Общо: 364

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив