Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 7 от 8

Общо: 366

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
проф. д-р Иван Неделчев Панчев21 - Математика и физикаivan_n_panchev@abv.bg032603452
доц. д-р Мариан Илиев00 - няма4423_marianiliev@icygen.com032603452
проф. Симеон Василев22 - Техническа механика и машинознаниеsvasileff2000@yahoo.com032603452
доц. д-р Калинчо Иванов00 - няма1075_kalinchoivanov@icygen.com032603452
доц. д-р Албена Георгиева Дуракова24 - Процеси и апаратиaldurakova@abv.bg032603613
гл.ас. д-р Пламен Райнов Райнов24 - Процеси и апаратиp_rainov@uft-plovdiv.bg032603613
гл.ас. д-р Христо Рангелов Калайджиев02 - Аналитична химияh_kalaydzhiev@uft-plovdiv.bg032603621
доц. д-р Иван Ангелов Киряков27 - Промишлена топлотехникаkirjаkoff@abv.bg032603650
гл.ас. д-р Таня Антониева Иванова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияtantonieva@mail.bg032603665
гл.ас. д-р Лазар Веселинов Лазаров17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияlazarini@abv,bg032603665
доц. дтн Венелина Тодорова Попова17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияvpopova2000@abv.bg032603666
проф. д-р Димитър Томов Драчев17 - Технология на тютюна и тютюневите изделияdidrachev@abv.bg032603674
доц. д-р Андреа Костов00 - нямаandreia45@abv.bg032603675
доц. д-р Ненко Стефанов Ненов27 - Промишлена топлотехникаnenonenov@abv.bg032603675
доц. д-р Иван Георгиев Щерев03 - Органична химияsterevivan@mail.bg032603679
проф. д-р Минчо Стоянов Минчев27 - Промишлена топлотехникаminchev_m@abv.bg032603680
гл.ас. д-р Слав Емилов Вълчев27 - Промишлена топлотехникаslav_vul4ev@abv.bg032603680
доц. д-р Антон Минчев Славов03 - Органична химияantons@uni-plovdiv.net, antonslavov73@yahoo.com032603681
проф. дтн Николай Димитров Менков24 - Процеси и апаратиnimenkov@yahoo.com032603689
доц. д-р Иван Георгиев Иванов03 - Органична химияivanov_ivan.1979@yahoo.com032603697
гл.ас. д-р Мина Михайлова Тодорова03 - Органична химияmm_todorova@abv.bg032603697
доц. д-р Надежда Трайчева Петкова03 - Органична химияpetkovanadejda@abv.bg032603697
проф. д.н Станислава Цанкова Ташева27 - Промишлена топлотехникаst_tasheva@abv.bg032603698
проф. д-р Георги Вълчев27 - Промишлена топлотехникаg_valtchev@abv.bg032603698
доц. д-р Нешо Георгиев Тошков24 - Процеси и апаратиnesho.t@abv.bg032603703
доц. д-р Атанаска Михаилова Тенева33 - Икономика, предприемачество и управлениеa_teneva@uft-plovdiv.bg032603706
проф. дтн Кольо Тенев Динков24 - Процеси и апаратиk_dinkov@abv.bg032603707
гл.ас. д-р Атанас Иванов Ташев27 - Промишлена топлотехникаait79@mail.bg032603710
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Атанасов27 - Промишлена топлотехникаmutk0a@abv.bg032603710
проф. д-р Васил Димитров Златанов22 - Техническа механика и машинознаниеvassil60@abv.bg032603727
доц. д-р Калоян Ангелов22 - Техническа механика и машинознание9854_kaloyanangelov@icygen.com032603729
Таня Великова07 - Център ”Езиково обучение”tanyavelikova@abv.bg032603729
доц. д-р Екатерина Андреева00 - няма6160_ekaterinaandreeva@icygen.com032603729
доц. д-р Димитър Димитров00 - нямаdimitard72@gmail.com032603729
проф. д-р Нанко Бозуков36 - Математика, физика и информационни технологииbozukovnanko@abv.bg032603730
доц. д-р Мария Георгиева Динкова25 - Електротехника и електроникаbrightenbg@yahoo.com032603738
доц. д-р Димитър Стоилов Спиров25 - Електротехника и електроникаdimitar_spirov@abv.bg032603738
проф. д-р Виолета Димитрова Рашева27 - Промишлена топлотехникаv_rasheva@abv.bg032603750
гл.ас. д-р Мария Георгиева Георгиева27 - Промишлена топлотехникаgeorgieva_mariya@abv.bg032603750
Юлия Попова07 - Център ”Езиково обучение”popovayulia@abv.bg032603759
Жана Кръстева3094_janakrasteva@icygen.com032603759
проф. дтн Чавдар Иванов Дамянов26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаchavdam@yahoo.com032603759
доц. д-р Цвета Христова Луизова-Хорева07 - Център ”Езиково обучение”tsveta.horeva@gmail.com032603759
гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков19 - Хранене и туризъмdocstankov@gmail.com032603784
гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан19 - Хранене и туризъмhafizefidan@abv.bg032603784
проф. д-р Николай Димитров Банков25 - Електротехника и електроникаnikolay_bankov@yahoo.com032603791
проф. д.н Пантелей Петров Денев03 - Органична химияp_denev@uft-plovdiv.bg032603799
доц. д-р Пламен Иванов Никовски25 - Електротехника и електроникаplmnn@uft-plovdiv.bg032603803
ас. д-р Мария Бръзкова18 - Биотехнологияmbrazkova@uft-plovdiv.bg032603828
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Василева03 - Органична химияivelinavas@abv.bg032603856

Страница 7 от 8

Общо: 366

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив