Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 8 от 8

Общо: 361

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
гл.ас. д-р Илиана Венкова Илиева36 - Математика, физика и информационни технологииilieva82@gmail.com
гл.ас. д-р Стоянка Николова Маджарова36 - Математика, физика и информационни технологииnitani@abv.bg
доц. д-р Мариян Неделчев Милев36 - Математика, физика и информационни технологииmarianmilev2002@gmail.com
доц. д-р Иванка Йорданова Влаева36 - Математика, физика и информационни технологииi_vlaeva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков36 - Математика, физика и информационни технологииsbozhkov@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска36 - Математика, физика и информационни технологииmterziyska@uft-plovdiv.bg603 746
гл.ас. д-р Веселин Петров Владев36 - Математика, физика и информационни технологииv.p.vladev@abv.bg
ас. Елена Сашева Мечева36 - Математика, физика и информационни технологииemecheva@icygen.com
доц. д-р Христина Георгиева Петрова36 - Математика, физика и информационни технологииhpetrova@icygen.com
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов36 - Математика, физика и информационни технологииdrazpopov@icygen.com
ас. д-р Даниел Божидаров Христозов36 - Математика, физика и информационни технологииd_hristozov@uft-plovdiv.bg

Страница 8 от 8

Общо: 361

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив