Забравена парола

проф. дтн Николай Димитров Менков

Научна степен Име, Презиме, Фамилия:
проф. дтн Николай Димитров Менков
Телефон Телефон 2: Имейл:
032603689 032603884 nimenkov@yahoo.com
Катедра Преподавателска длъжност:
24 - Процеси и апарати Професор, висше училище

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив