Забравена парола

доц. д-р Борислав Христов Миленков

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Milenkov BH, М. В., Д. Г., Д. Й., A COMPUTER PROGRAM FOR CALCULATING THE PLASTIC VISCOSITY OF CHOCOLATE MASS USING THE CASSON METHOD, Journal of Science, Technique and Technologies Food and Packaging (5), 2014, ISSN 1314-7773, 69 - 72
Доклад Миленков БХ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА E-LEARNING SHELL ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ, LXI (II), 2014, ISSN 1314-7102, 724 - 728
Доклад Миленков БХ, М. В. Хаджикинова, Д. Г. Хаджикинов, Д. Й. Хрусавов, ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА СКОРОСТНИЯ ГРАДИЕНТ ВЪРХУ ПЛАСТИЧНИЯ ВИСКОЗИТ ПО CASSON НА ШОКОЛАДОВИ МАСИ, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 267 - 271

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив