Забравена парола

доц. д-р Панко Събчев Митев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Стоянов НС, И Динчева, Е Цавков, ПС Митев, ХС Спасов, НБ Благоева, Приложение на дъбовата дървесина при производството на бъчви. Влияние на вида дъб и сушенето на дървесината върху съдържанието на екстрактни и летливи компоненти,, Научни трудове УХТ, Хранителна наука и технологии,, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 364 - 369
Статия Стоянов НС, ПС Митев, ХС Спасов, А Чиликов, И Мелник, „Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на физико-химические характеристики вин сортов - “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Напитки, технологии иновации, Украйна, (11-12), 2013, 74 - 77
Доклад Митев ПС, НС Стоянов, ЯБ Чобанов, А Чиликов, И Мелник, “Исследование влияния пост-ферментативной мацерации на органолептические характеристики вин сортов “Каберне Совиньон” и “Мельник 55", Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна (30), 2013, 117 - 124
Доклад Мелник И, В Домарицкий, А Куц, , “Пътища за икономии на енергия в хранителната промишленост и перспективни енерго източници за Украйна и България”, Сборник с доклади от международна научна конференция, Икономически университет, Варна,, 3, 2012, 39 - 43
Доклад Митев ПС, НС Стоянов, НБ Благоева, “Современные тенденции в проектировании и строительстве новых винных заводов в Болгарии", ,Сборник докладов Международной научно-практической конференции 16-19 январь, Краснодар, Русия, 2012, 74 - 77
Доклад Благоева НБ, НС Стоянов, ПС Митев, ХС Спасов, ЕИ Цавков, И Мелник, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на физико-химические характеристики красного вина сорта Мерло.”, Тематичний збiрник наукових прац " Донецький нацiональний унiверситет eкономiки i тoргiвлi¨, Украйна, 28, 2012, ISSN 2079-4827, 3 - 9
Доклад Стоянов НС, ХС Спасов, ПС Митев, НБ Благоева, С Каров, “Исследование влияние на древесину различных древесных видов деревьев на некоторые органолептические характеристики красного вина сорта Мерло”, Трудьı БГТУ, Научньı журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” , Минск, Белорус (4), 2012, ISSN 1683-0377, 131 - 135

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив