Забравена парола

доц. д-р Вилхелм Милков Хаджийски

Вид Заглавие WebSci Scopus
Уч. пособие Hadziyski V, Machineknowledge. Mechanical Engineering, УХТ-Пловдив, 2015
Уч. пособие Хаджийски В, С Стефанов, В Сукманов, Ю Петрова, И Жданов, Съпротивление на материалите в примери и задачи, Пловдив-Донецк, 2013
Доклад Stefanov S, Stefanov S, V Hadzhiyski, Determination of the opening force of cardboard boxes by specially designed experimental device, Global and Local Challenges in Food Science and Technology, Brasov, Romania, 2015
Статия Господинов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Използване на метода на крайните елементи аз изучаване влиянието на вида на контакта между отделинте слоеве въ ввълнообразиня картон върху меахничинте му свойства, Научни трудове ва Русенския Университет, 50 (9.2), 2011, 71 - 75
Статия Litovchenko I, V Taran, S Beseda, , , Computer modelling of movement of mear raw materal on pipelines, SIPA, 2011, 211 - 214
Статия Gospodinov D, S Stefanov, V Hadzhiyski, Use of the finite e;ement method in studying the influence of different layers on mechanical characteristics of corrugated paperboard, Tehnicki vjesnik, 3 (18), 2011, 357 - 361
Статия Господiнов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Вплит контактноi поверхностi мiж шарами гофрованого картону на його механiчнi властиковостi, Упаковка, Журнал для виробникiв та споживачiв тари I упаковки (6), 2011, 28 - 29
Статия Dobre L, A Stoica, M Strorscu, T Dobre, H Hristov, , R Nikolova, , , New biobased antomicrobial food packaging materials, The annals of “DUNAREA DE JOS” University of Galati (IX), 2012, 75 - 83
Статия Господинов Д, С Стефанов, В Хаджийски, Дослiження уапковок з гофрованого картону ан стиск, Мiжнародна наукова конференцiя молодих учених аспiрантiв I студентiв (2), 2012, 247 - 249
Статия Litovchenko I, V Hadzhiyski, S Stefanov, Use of computer modelling for modernization of final proofers of preparation of dough, RaDMI 2012, 2012, 791 - 796
Статия Hadzhiyski V, S Stefanov, I Litovchenko, Exploring the impact of the level of product in an open container on the performance of FS (fill and seal) packaging machine, RaDMI, 2012, 1008 - 1012
Статия Hadzhiyski V, Loss of integrity of the elastic element of the elastic coupling of three-layer reinforced polymer material, RaDMI, 2012, 1000 - 1007
Статия Gospodinov D, V Hadzhiyski, S Stefanov, Simulation of the mixing bread dough process using computational techniques, Modern Technologies in the Food Industry MTFI- Moldova, I, 2012, 93 - 98
Статия Stefanov S, V Hadzhiyski, D Gospodinov, Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва I пакувания харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатнастi, Journal of EcoAgriTourism, 10 (1(28)), 2014, 37 - 40
Статия Yanakiev T, S Stefanov, V Hadzhiyski, N Arbadjieva, Study friction forces between the plastic packaging film and working bodies of packaging equipment, Ресурсо-та енергоощаднi технологii виробництва I пакувания харчовоi продукцii – основнi засади ii конкурентоздатнастi, 2013, 58 - 60
Статия Янакиев Ц, С Стефанов, В Хаджийски, Приложение на студената плазма в опаковането на хранителни продукти, ProPACK (2), 2014, 9 - 14
Статия Хаджийски В, С Стефанов, Н Арабаджиева, Й Стефанова, Априорна оценка на отношението на българския потребител към информацията върху етикетите на хранителните продукти, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2014, 153 - 158
Статия Стефанов С, Ц Янакиев, В Хаджийски, Стенд за изследване обработването на опаковъчни материали със студена плазма, Научни трудове на Русенския Университет, 53 (10.2), 2015, 181 - 185
Статия Litovchenko I, S Stefanov, V Hadzhiyski, Investigation work proofers by computer simulation, Ukrainian Food Journal, 4 (1), 2015, 119 - 126
Статия Stefanov S, N Arbadjieva, V Hadzhiyski, Determination of the opening force of cardboard boxes by specially designed experimental device, Journal of EcoAgruTourism, 11 (1), 2015, 80 - 86
Статия Стефанов СВ, НН Арабаджиева, В Хаджийски, Изследване на значимо влияещите фактори ъврху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив