Забравена парола

проф. д-р Вяра Николаева Иванова-Пашкулова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Gavrailov S, V. Ivanova, Effects of nitrogen and carbon sources on the production of inulinase from strain Bacillus sp. SG113, Acta Scientifica Naturalis, 3 (1), 2016, 68 - 73
Статия Gavrailov S, V. Ivanova, Characterization of a newly isolated thermophilic Bacillus strain and of the produced exo-inulinase, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2015, 171 - 181
Статия Gavrailov S, A Helier, V Ivanova, Effect of cultivation conditions on the inulinase production from strain Bacillus sp. SG113, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, 456 - 460
Статия Gavrailov S, A Helier, V Ivanova, Microbial production of inulinase from Bacillus sp. SG115, Научни трудове на УХТ, 62, 2015, 451 - 455
Статия Gavrailov S, C Perrachon, C Truchet, V Ivanova, Microbial production of inulinases from bacteria of genus Bacillus and effect of carbon and nitrogen sources, Научни трудове на УХТ, 61, 2014, 517 - 522
Статия Gavrailov S, V. Ivanova, Isolation and characteristics of a thermophilic Bacillus strain, producer of inulinase, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2014, 83 - 94
Статия Gavrailov S, V. Ivanova, Biosynthesis of inulinases by Bacillus bacteria, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2014, 75 - 82
Уч. пособие Ivanova V., Base theorique sur les travaux pratiques en microbiologie, Университетско издателство „ П. Хилендарски“, 2014, ISBN 978-954-423-932-9
Статия Иванова В., С Гавраилов, Н Делчев, Приложение на циклодекстрини за извличане на холестерол от яйчен жълтък, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 193 - 196
Статия Иванова В., С Гавраилов, Д Димитров, Kовалентно свързване на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани силикати, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 189 - 192
Статия Иванова В., С Гавраилов, Д Димитров, А Тонкова, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, 11, 2014, ISSN 1311-9419, 184 - 188
Статия Ivanova V., K Petrov, M Safarikova, I Safarik, P Petrova, A Tonkova, N Delchev, Immobilization of CGTase by adsorption on magnetically activated natural supports and silicates, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 6 (1), 2014, 1 - 8
Статия Гавраилов С, В. Иванова, Инулинази - значение, приложение, получаване, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 155 - 162
Статия Димитров Д, С Гавраилов, В Иванова, А Тонкова, Приложение на магнитно-модифицирани силикати за имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 150 - 155
Статия Хъмова И, С Гавраилов, В Иванова, А Тонкова, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани носители, Сборник Доклади на V Нац. научна конференция, 2013, ISSN 1314-9547, 143 - 149
Статия Canon A, S Gavrailov, P Degraeve, V Ivanova, Immobilization of recombinant CGT-ase on magnetically-activated natural products and silicates, Sci. Works of UFT, 60, 2013, 1014 - 1019
Статия Иванова В., А Тонкова, Й Христов, А Славов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани естествени материали, Научни трудове на СУБ, 10, 2013, 101 - 107
Статия Gencheva P, D Dimitrov, G Dobrev, V Ivanova, Hydrolysates from malt spent grain with potential application in the bioethanol production, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2012, 135 - 141
Статия Ivanova V., A Tonkova, K Petrov, P Petrova, P Gencheva, Covalent attachment of cyclodextrin glucanotransferase from genetically modified Escherichia coli on surface functionalized silica coated carriers and magnetic particles, Journal of BioScience and Biotechnology, SE, 2012, 7 - 13
Статия Ivanova V., A Tonkova, P Petrova, G Pin, P Gencheva, Immobilisation de la cyclodextrine glucanotransferase synthétisée par des bactéries génétiquement modifiées sur des silices et des particules magnétiques, Sci. Works of UFT, 59, 2012, 567 - 572
Статия Safarikova M, K Horska, Z Maderova, A Tonkova, V Ivanova, I Safarik, Magnetic porous corn starch for the affinity purification of cyclodextrin glucanotransferase produced by Bacillus circulans, Biocatalysis and Biotransformation, 30 (1), 2012, 96 - 101
Статия Gencheva P, GT Dobrev, N Delchev, J Hristov, V Ivanova, Jerusalem Artichoke and Pea Hulls based Substrates as Raw Material for Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 4 (1), 2012, 84 - 90
Статия Buffenoir N, F Pouzol, P Gencheva, GT Dobrev, N Delchev, V Ivanova, Caractéristique et hydrolyse des farines de tubercules et tiges de topinambours et de cosses de petit pois comme substrats potentiels pour la production de bioéthanol, Sci. Works UFT-Plovdiv, 58, 2011, 463 - 468
Статия Kitayska Ts, P Petrova, V Ivanova, A Tonkova, Purification of a new thermostable cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus pseudalcaliphilus 8SB, Applied Biochemistry and Biotechnology, 165, 2011, 1285 - 1295
Статия Ivanova V., P Petrova, J Hristov, Application in the Ethanol Fermentation of Immobilized Yeast Cells in Matrix of Alginate/Magnetic Nanoparticles, on Chitosan-Magnetite Microparticles and Cellulose-coated Magnetic Nanoparticles, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 3 (2), 2011, 289 - 299
Статия Петрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизиране на дрожди в магнитни полиурониди, върху комплекс хитозан/магнетит и чрез ферофлуиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, серия В: Техника и технологии, 8, 2011, 90 - 95
Статия Петрова П, В. Иванова, Й Христов, Приложение на имобилизирани в магнитни полиурониди, върху магнетит-съдържащ хитозан и на модифицирани с ферофлуиди дрожди в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 61 - 71
Статия Петрова П, В. Иванова, Й Христов, Имобилизирани дрожди чрез адсорбция върху зеолит, пемза и магнетит, покрит с активен въглен, с приложение в етанолната ферментация, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 21 (В6), 2011, 49 - 60
Статия Иванова В., Й Христов, Получаване на циклодекстрини с имобилизирана върху магнитни наночастици циклодекстрин глюканотрансфераза в реактор с магнитно поле, Sci. Works UFT-Plovdiv, 57 (1), 2010, 397 - 402
Статия Иванова В., Й Христов, Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза в магнитни полиурониди и върху хитозан, съдържащ магнетит, Sci. Works UFT-Plovdiv, 57 (1), 2010, 403 - 408
Статия Ivanova V., Immobilization of cyclodextrin glucanotransferase from Paenibacillus macerans ATCC 8244 on magnetic carriers and production of cyclodextrins, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24SE, 2010, 516 - 528
Статия Petrova P, V. Ivanova, Perspectives for the production of bioethanol from lignocellulosic materials, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24SE, 2010, 529 - 546
Статия Ivanova V., A Tonkova, N Atanasova, M Safarikova, J Hristov, Immobilization of CGTases from Bacillus circulans and Bacillus pseudalcaliphilus on Aminosilane and PEI Modified Magnetic Nanoparticles and Modified Silica Particles, IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 2 (2), 2010, 278 - 288
Статия Ivanov T, V. Ivanova, M Kamburov, Magnetic poly-(acrylonitrile-co-acrylamide) microparticles for immobilization of trypsin, IRECHE, 1, 2009, 308 - 315
Статия Atanasova N, P Petrova, V Ivanova, D Yankov, A Vassileva, A Tonkova, Isolation of Novel Alkaliphilic Bacillus Strains for Cyclodextrin Glucanotransferase Production, Applied Biochemistry and Biotechnology, 149, 2008, 155 - 167
Статия Atanasova N, P Petrova, V Ivanova, A Tonkova, Isolation of novel alkalophilic Bacillus strains for beta-cyclodextrin glucanotransferase production - Bacillus sp. 20RF 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, NCBI report, 2007
Статия Atanasova N, P Petrova, V Ivanova, A Tonkova, Isolation of novel alkalophilic Bacillus strains for beta-cyclodextrin glucanotransferase production - Bacillus sp. 8SB 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, NCBI report, 2007
Статия Vassileva A, N Atanasova, V Ivanova, P Dhulster, A Tonkova, Characterisation of cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus circulans ATCC 21783 in terms of cyclodextrin production, Annals of Microbiology, 57 (4), 2007, 609 - 615
Статия Safarikova M, N Atanasova, V Ivanova, F Weyda, A Tonkova, Cyclodextrin glucanotransferase synthesis by semicontinuous cultivation of magnetic biocatalysts from cells of Bacillus circulans ATCC 21783, Process Biochemistry, 42, 2007, 1454 - 1459
Статия Vassileva A, V Beshkov, V Ivanova, A Tonkova, Continuous cyclodextrin glucanotransferase production by free and immobilized cells of Bacillus circulans ATCC 21783 in bioreactors, Process Biochemistry, 40, 2005, 3290 - 3295
Статия Ivanova V., A Tonkova, A Vassileva, M Safarikova, Potentional applications of mixed bacterial communities in EDTA biodegradation, Ecological Engineering and Environmental Protection, 4, 2004, 21 - 31
Статия Ivanova V., A Tonkova, A Vassileva, M Safarikova, Characteristics of аerobic EDTA-utilizing bacteria isolated from wastewater, sludge and river water, Ecological Engineering and Environmental Protection, 3, 2004, 32 - 41
Статия Vassileva A, N Burhan, V Beshkov, D Spassova, S Radoevska, V Ivanova, A Tonkova, Cyclodextrin glucanotransferase production by free and agar gel immobilized cells of Bacillus circulans ATCC 21783, Process Biochemistry, 38, 2003, 1585 - 1591
Статия Uzunova K, A Vassileva, V Ivanova, D Spassova, A Tonkova, Thermostable exo-inulinase production by semicontinuous cultivation of membrane-immobilized Bacillus sp. 11 cells, Process Biochemistry, 37, 2002, 863 - 868
Статия Uzunova K, A Vassileva, M Kambourova, V Ivanova, D Spassova, R Mandeva, A Derekova, Production and properties of a bacterial thermostable exo-inulinase, Z. Naturforschung, 56c (11-12), 2001, 1022 - 1028
Статия Ivanova V., D Yankov, L Kabaivanova, D Pashkoulov, Simultaneous production and purification of two extracellular hydrolases in aqueous two-phase systems, Microbiological Research, 156, 2001, 19 - 30
Статия Uzunova K, A Vassileva, R Mandeva, A Derekova, V Ivanova, A Tonkova, M Kambourova, Production of thermostable inulin-degrading enzyme by thermophilic Bacillus sp. 11, Chemicke Listy, 94, 2000, 972 - 973
Статия Hristov J, V. Ivanova, Magnetic field assisted bioreactors, Recent Research and Development in Fermentation Bioengineering, 2, 1999, 41 - 93
Статия Ivanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Thermostable amylases from Bacillus licheniformis strains - purification and properties, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 256 - 262
Статия Ivanova V., D Pashkoulov, E Dobreva, Comparative study of serine proteinases from Bacillus licheniformis strains, Bulgarian Chemical Communications, 31, 1999, 249 - 255
Статия Ivanova V., E Dobreva, M Legoy, Characteristics of immobilized thermostable amylases from two Bacillus licheniformis strains, Acta Biotechnologica, 4, 1998, 339 - 351
Статия Dobreva E, V. Ivanova, M Stefanova, A Tonkova, L Kabaivanova, D Spassova, Thermostable alpha-amylase production by Bacillus licheniformis cells immobilized on polyacrylates with cyclic carbonate group in the side chain, Microbiological Research, 153, 1998, 157 - 162
Статия Dobreva E, A Tonkova, V Ivanova, M Stefanova, L Kabaivanova, D Spassova, Immobilization of Bacillus licheniformis cells, producers of themostable alpha-amylase, on polymer membranes, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 20, 1998, 166 - 170
Статия Dobreva E, V. Ivanova, A Tonkova, E Radulova, Influence of the immobilization conditions on the efficiency of alpha-amylase production by Bacillus licheniformis, , Process Biochemistry, 31, 1996, 229 - 234
Статия Ivanova V., J Hristov, E Dobreva, Z Al-Hassan, I Penchev, Performance of a magnetically stabilized bed reactor with immobilized yeast cells, Applied Biochemistry and Biotechnology, 59, 1996, 187 - 198
Статия Ivanova V., M Stefanova, A Tonkova, E Dobreva, D Spassova, Screening of a growing cell immobilization procedure for the biosynthesis of thermostable alpha-amylases, Applied Biochemistry and Biotechnology, 50, 1995, 305 - 316
Статия Dobreva E, V. Ivanova, E Emanuilova, Effect of temperature on some characteristics of the thermostable alpha-amylase from Bacillus licheniformis, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 10, 1994, 547 - 550
Статия Tonkova A, V. Ivanova, E Dobreva, M Stefanova, D Spassova, Thermostable alpha-amylase production by immobilized Bacillus licheniformis cells in agar gel and on acrylonitrile-acrylamide membranes, Applied Microbiology and Biotechnology, 41, 1994, 517 - 522
Статия Ivanova V., E Dobreva, Catalytic properties of immobilized purified alpha-amylase from Bacillus licheniformis 44MB82-A, Process Biochemistry, 29, 1994, 607 - 612
Статия Ivanova V., E Dobreva, E Emanuilova, Purification and properties of thermostable alpha-amylase from B. licheniformis 44MB82-A, Journal of Biotechnology, 28, 1993, 277 - 289
Статия Ivanova V., E Emanuilova, J Pazlarova, M Sedlak, HPLC study of starch hydrolysis products obtained with alpha-amylases from B. amyloliquefaciens and B. licheniformis, Applied Biochemistry and Biotechnology, 30, 1991, 193 - 202
Статия Al Hassan Z, V. Ivanova, E Dobreva, I Penchev, J Hristov, R Rachev, R Petrov, Non-porous magnetic supports for cell immobilization, Jornal of Fermentation and Bioengineering, 2, 1991, 114 - 117

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив