Забравена парола

доц. д-р Мария Атанасова Душкова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад D Genev, MA Dushkova, A. Koleva, AT Simitchiev, Investigation of specific mechanic energy during extrusion of rice flour enriched with dried pumpkin, Scientific Works of UFT, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 63 - 70
Доклад Dushkova MA, A. Koleva, AT Simitchiev, D Genev, S Grozdanova, Investigation of mass flow rate during extrusion of rice flour enriched with carrot, Scientific Works of UFT, 66 (1), 2019, ISSN 2535-1311, 57 - 62
Доклад Dinkov, K.T., MA Dushkova, Применение баромембранных методов для улучшения технологических процессов в молочной промышлености., Матералы XII Международная научно-техническая конференция “Техника и технология пищевых производств, Беларус., 1, 2018, ISSN 978-985-572-014-1, 8 - 16
Статия AT Dinchev, MA Dushkova, KM Mihalev, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Effect of ultrafiltration on the apple juice colour., Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 18 (4), 2015, 750 - 760
Доклад Душкова МА, АТ Динчев, КМ Михалев, МП Митева-Петрова, РХ Динкова, СП Петров, Изследване на относителната производителност при ултрафилтрация на моделен разтвор на ябълков екстракт, Научни трудове на УХТ, LXII, 2015, 193 - 197
Доклад Dushkova MA, SD Kodinova, K.T. Dinkov, ND Menkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Investigation of the flux during ultrafiltration of whey from Kashkaval., Материалы XII Международной научно-технической конференции, 2, 2018, 5 - 7
Доклад Kozludzhova SD, MA Dushkova, K.T. Dinkov, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, ND Menkov, Investigation of process characteristics during ultrafiltration of whey from Kashkaval., Scientific Works of UFT, 64 (1), 2017, 208 - 213
Статия Dushkova MA, AT Dinchev, KM Mihalev, MP Miteva-Petrova, SP Petrov, Multifactorial modeling of the flux during ultrafiltration of strawberry extract., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (1), 2017, 165 - 170
Статия Власева РВ, МГ Иванова, МА Душкова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на орехово масло и кардамон, Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 3, 2014, ISSN 2311-6870, 37 - 42
Статия Власева РВ, МА Душкова, МГ Иванова, Мастнокиселинен състав на прясно сирене с добавка на маслиново масло и антиоксидант, Научни трудове на Русенски Университет, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 169 - 174

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив