Забравена парола

доц. д-р Божидар Василев Бозаджиев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Уч. пособие Бозаджиев БВ, АП Кръстева, Технология на зърнопреработването. Ръководство за упражнения, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2014, ISBN 978-954-240236-7
Статия Колева А., НД Димитров, БВ Бозаджиев, Изследване възможностите за гранулиране на комбиниран фураж с брашно от листа на пауловния, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LVIII (1), 2011, 247 - 252
Доклад Колева А., БВ Бозаджиев, НД Димитров, Проучване на възможностите за смилане на листа от пауловния, Научни трудове на русенски университет "Ангел Кънчев", 50 (9.2), 2011, ISSN 1311-3321, 118 - 122
Статия Кръстева АП, МР Баева, Цв. Гогова, АГ Дуракова, БВ Бозаджиев, Flour mixes with Herb Additives, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 11 - 15
Доклад Колева А., ЛА Колева, БВ Бозаджиев, Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета, Научни трудове на съюза на учените, Пловдив, VIII, 2011, 106 - 110
Статия Димитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Водна активност на хляб с топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, I, 2011, 30 - 33
Статия Димитров НД, БВ Бозаджиев, А. Колева, Установяване появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур, Хранителна наука, техника и технология, УХТ-Пловдив, 2, 2011, ISSN 1314-3913, 16 - 19
Статия Йовчев Ал, АП Кръстева, БВ Бозаджиев, Гранулометричен състав на брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур, Научни трудове на УХТ "Хранителна наука, техника и технологии", LVII (1), 2010, 147 - 152
Статия Колева А., БВ Бозаджиев, АП Кръстева, Проучване на възможностите за смилане на сушени клубени от топинамбур и билки, Научни трудове на УХТ "Хранителна техника и технологии", LVI (1), 2009, 83 - 87
Статия Gogova Tzv, BV Bozadzhiev, D Hrusavov, Technological Characteristics of primitive Cereal of type Triticum Turgidum L.Subsp.Turanicum: Kamut, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 53 - 56
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, Цв Гогова, С. Стоянова, К. Колев, Технологична характеристика на примитивни пшеници от вида Triticum Turgidum L. Subsp. Turanicum II част: Египетска пшеница., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LIV (1), 2007, ISSN 0477-0250, 148 - 153
Доклад Вътева РД, ГИ Караджов, МН Манджуков, РМ Чочков, , Характеристика на някои основни показатели на царевично брашно, Материалы международной научно-практической конференции, Краснодар, Русия, 2009, ISSN 978-5-8333-0359-7, 42 - 45
Статия Бозаджиев БВ, АП Кръстева, Цв Гогова, Исследование влияния шлифования кукурузы на эффективность отделения зародыша от эндосперма., Науковi працi, II (30), 2007, 34 - 38
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, АГ Дуракова, А. Колева, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част II: Диференциални криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 69 - 74
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, А. Колева, АГ Дуракова, Кинетика на процеса навлажняване на царевица. Част I: Криви на навлажняване на анатомичните части на зърната., Научни трудове на УХТ - Пловдив, LI (3), 2004, ISSN 0477-0250, 63 - 68
Статия Bozadzhiev BV, B Handreck, L Pötschke, , Mahleigenschaften von deutschen Maissorten nach dem Trockenverfahren., Mühle und Mischfuttertechnik, 1 (144), 2007, 20 - 22
Статия Бозаджиев БВ, АП Кръстева, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II: Добив и масленост на млевни продукти, Научни трудове на съюза на учените - Стара Загора, I (6), 2011, 68 - 73
Статия Бозаджиев БВ, А. Колева, М Илчовска, Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част I: Физикохимични свойства., Научни трудове на Съюз на учените - Стара Загора, I, 2009, 274 - 277
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, Технологична характеристика на някои наши хибриди царевица, Растениевъдни науки (42), 2005, ISSN 0568-465X, 125 - 129
Статия Кръстева АП, М Илчовска, БВ Бозаджиев, Технологични свойства на разпространени хибриди царевица, Съюз на учените - Стара Загора, I (2), 2003, ISSN 954-9329-02-Х, 98 - 102
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, Изследване на режимите на подготовка на царевицата за смилане, Съюз на учените - Стара Загора, I (I), 2004, ISSN 954-9329-07-0, 129 - 134
Статия Кръстева АП, БВ Бозаджиев, Рационална схема за смилане на царевица за получаване на нискомаслени грисове, Научни трудове на УХТ-Пловдив, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 124 - 129
Статия Бозаджиев БВ, АП Кръстева, Сравнителна характеристика на млевното качество на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, VII (Б), 2006, ISSN 1311-9192, 67 - 71
Доклад Бозаджиев БВ, АП Кръстева, B Handreck, Технологични свойства на разпространени хибриди царевица, Научни трудове на УХТ - Пловдив, L (4), 2003, ISSN 0477-0250, 136 - 140

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив