Забравена парола

доц. д-р Анна Желева Колева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Уч. пособие Колева А., Технология на комбинираните фуражи, Интелексперт-94, 2013, ISBN 978-8835-7
Доклад Колева А., И. Танева, Влияние на влажността и количеството на шрот от шипка (Rosa cannina L.) при гранулиране на комбинирани фуражи, Сборник научни трудове от XXIV международна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени, 15-16 октомври, Ямбол, 2015, 199 - 204
Доклад Тошков Н., М. Душкова, А. Колева, А. Симитчиев, Т. Петрова, К. Балкански, Физични характеристики на екструдати от ориз и годжи бери, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI (1), 2014, 444 - 448
Доклад Душкова М., Н. Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Плътност и експанзионен индекс на екструдати от ориз и годжи бери, Научни трудове на УХТ-Пловдив, LXI (I), 2014, 449 - 453
Доклад Петрова Т., М. Душкова, Н. Тошков, А.Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Текстурен анализ на екструдирани смеси от годжи бери и оризово брашно, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", селскостопанска академия, Институт за изследване и развитие на храните, 2014, ISSN 2367-6213, 125 - 130
Доклад Петрова Т., М. Душкова, Н.Тошков, А. Симитчиев, А. Колева, К. Балкански, Изследване промените на цвета при екструзия на смеси от годжи бери и оризово брашно, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция "Храни, технологии и здраве", Селскостопанска академия, Институт за изследване и развитие на храните, 2014, ISSN 2367-6213, 119 - 124
Доклад Dushkova M., N. Toshkov, A. Simitchiev, A. Koleva, K. Balkanski, Mass flow rate under extrusion of quinoa and goji berry, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 4, 2014, 29 - 31
Статия Бозаджиев Б., Н. Димитров, А. Колева, Плътност на шлифована царевица, накисната във вода, Хранително-вкусова промишленост, 4, 2013, ISSN 1311-0179, 38 - 40
Статия Димитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Равновесна влажност на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Хранително-вкусова промишленост, 3, 2013, ISSN 1311-0179, 40 - 43
Доклад Колева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 2. Хидротермични процеси за производство, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 193 - 197
Доклад Колева А., Сухи храни за домашни любимци. Част 1. Химичен състав, Научни трудове на УХТ „Хранителна наука, техника и технологии”, LIX, 2012, ISSN 1314-7102, 189 - 192
Доклад Димитров Н., А. Колева, Б. Бозаджиев, Насипни характеристики на смлени листа от пауловния (Paulownia spp.), Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Биотехнологии и хранителни технологии, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 64 - 68
Статия Дуракова А., А. Колева, Сорбционна характеристика на брашно от листа на пауловния, Хранително-вкусова промишленост, 9, 2012, ISSN 1311-0179, 39 - 42
Доклад Yovchev A., A. Le-Bail, A. Koleva, A. Krasteva, Image data of crumb structure of bread with topinambur flour, Journal of Eco Agri Tourism. Selected papers from the proceeding of Bioatlas conference 24-26 May, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 280 - 282
Доклад Koleva A., A. Yovchev, D. Hrusavov, A. Krasteva, Microbiological study of floury mixes addition of topinambur flour, Journal of Eco Agri Tourism. Selected papers from the proceeding of Bioatlas conference 24-26 May, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 185 - 187

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив