Забравена парола

доц. д-р Иван Обретенов Обрешков

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Обрешков ИО, Архитектурният модернизъм на Бургас – възможност за специализиран пешеходен тур, Туризъм, образование, бизнес – Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм – Бургас, 2022, ISSN 2738-893X, 58 - 62
Монография Обрешков ИО, Светът в Алмере. Дестинация за културен туризъм, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022, ISBN 978-619-202-783-4
Доклад Obreshkov IO, Archaeological reserves in Bulgaria as cultural tourism resources, Съвременни предизвикателства пред туризма, 2022, ISSN 978-619-239-710-4, 219 - 227
Доклад Бедров К, ИО Обрешков, Борово на картата на културния туризъм, Съвременни предизвикателства пред туризма, 2022, ISSN 978-619-239-710-4, 705 - 713
Доклад Sholeva NA, IO Obreshkov, Increasing the attractiveness of the Bulgarian tourism product for international tourists, Тезисы докладов X международной научно-практической конференции, 10, 2022, ISSN 978-5-91875-016-2, 195 - 198
Доклад Aleksandrova MA, IO Obreshkov, Restaurant superstructure in the municipality of Nova Zagora, Тезисы докладов X международной научно-практической конференции, 10, 2022, ISSN 978-5-91875-016-2, 153 - 155
Доклад Yozov GI, IO Obreshkov, Tourism potential of the town of Peshtera, Тезисы докладов X международной научно-практической конференции, 10, 2022, ISSN 978-5-91875-016-2, 172 - 174
Доклад Minkov LB, IO Obreshkov, Another perspective of SARS-Cov-2 pandemic – a case study, Тезисы докладов IX международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 9, 2021, ISSN 978-5-91875-016-2, 97 - 99
Доклад Vlahliyska EM, IO Obreshkov, The legendary traditional Plovdiv dish – bumbar, Тезисы докладов IX международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 9, 2021, ISSN 978-5-91875-016-2, 65 - 66
Доклад Обрешков ИО, Туристически обекти в градската хералдика на административните центрове на туристическите райони в България, Сборник доклади на III Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, 1, 2021, ISSN 2738-8956, 330 - 343
Доклад Bedrov KB, IO Obreshkov, The spiritual power of the village of Borovo, Тезисы докладов IX международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 9, 2021, ISSN 978-5-91875-016-2, 75 - 81
Доклад Обрешков ИО, SARS-CoV-2 пандемията в България и предизвикателствата при дистанционното обучение в реално време на студенти в сферата на туризма, ТУРИЗЪМ и свързаност: сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност „Туризъм“, 2020, ISSN 978-954-21-1052-1, 51 - 58
Монография Обрешков ИО, Платежоспособно туристическо търсене и пазари на туризма – причинно-следствени връзки, Университетско издателство "Паисий Хилендарски" - Пловдив, 2021, ISBN 978-619-202-642-4, 1 - 150
Статия Obreshkov IO, First-year tourism university students and their learning modalities, KNOWLEDGE – International Journal, 42 (2), 2020, ISSN ISSN 2545-4439, 427 - 432
Статия Obreshkov IO, The SARS-CoV-2 pandemic impact on third-year tourism university students, KNOWLEDGE – International Journal, 42 (1), 2020, ISSN 2545-4439, 65 - 70
Доклад Обрешков ИО, Достъп на туристите със специални зрителни потребности до визуалното изкуство в Старинен Пловдив, Седма международна научнопрактическа конференция Управленски и маркетингови проблеми в изкуството, 2020, ISSN 2603-462Х, 81 - 87
Доклад Обрешков ИО, Соколска-Баева НЛ, Достъпност на музеите по време на SARS-CоV-2 пандемия, Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Колеж по туризъм – Бургас, 2020, ISSN 978-619-7125-74-0, 60 - 67
Доклад Sokolska-Baeva NL, IO Obreshkov, Impact of Covid-19 pandemic on diversification of cultural tourism product, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 84 - 88
Доклад Bedrov KB, IO Obreshkov, Traditional family cuisine – the case of Borovo, Bulgaria, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 143 - 146
Доклад Bogoeva TI, FA Mihov, IO Obreshkov, Service quality empirical study – the case of a pub, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия (8), 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 72 - 73
Доклад Dimitrova A-MM, IO Obreshkov, Pernik on the cultural tourism map by identification of traditional foods, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 74 - 75
Доклад Nikolova AS, IO Obreshkov, Research of Italian ethnofoods on the Bulgarian market, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 302 - 305
Доклад Sherifova FK, PL Semov, IO Obreshkov, Service quality empirical study – the case of a hotel restaurant in Sunny Beach, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-, 75 - 79
Доклад Stoilova VK, IO Obreshkov, Impact of family traditions – the case of Kamena, Petrich municipality, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 88 - 92
Доклад Trifonov R.E., IO Obreshkov, Edible rose and acacia blossoms as ingredients in traditional family cuisine, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 202 - 203
Доклад Барбарова ОО, ИО Обрешков, Республика Молдова – место для культурного туризма, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 69 - 72
Доклад Atanasova EA, IO Obreshkov, Rediscovering the old family traditions and uniting the family through food, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 117 - 119
Доклад Antova DL, IO Obreshkov, Lom as destination for cultural tourism, Тезисы докладов VIII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 8, 2020, ISSN 978-5-91875-016-2, 66 - 69
Доклад Obreshkov IO, Innovative training approaches in cultural tourism programs, Second international scientific conference Science Education and Innovation in the arts – AMDFA, 2, 2019, ISSN 978-954-2963-56-1, 274 - 280
Статия Обрешков ИО, Диверсифициране на туризма чрез градско фермерство като основна част от съвременната култура и образование, KNOWLEDGE – International Journal, 35.5, 2019, ISSN 2545-4439, 1787 - 1793
Доклад Kostova DK, IO Obreshkov, Traditional family cuisine of Topolovgrad and Haskovo as part of the cultural heritage, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 143 - 147
Доклад Atanassova MI, IO Obreshkov, Attractiveness of Shumen as destination for tourism, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 274 - 277
Доклад Vidolova GB, IO Obreshkov, The European capital of culture Plovdiv as culinary dessert, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 279 - 283
Доклад Avradaliev LZ, IO Obreshkov, Transport connectivity and accessibility to the cultural heritage of Smolyan Municipality, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 272 - 274
Доклад Minkov LB, PG Petrova, IO Obreshkov, Traditional cuisine of Lom as part of the cultural heritage, Тезисы докладов VII международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 7, 2019, ISSN 978-5-91875-016-2, 211 - 213
Доклад Obreshkov IO, NV Kravchenko, Rheological Properties of Pumpkin Fruit Puree Emulsions, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 2015, 48 - 51
Доклад Glushkova V, I Obreshkov, Terzieva V, Sensory evaluation of cakes with non-traditional flours, 80 Міжнародна Наукова Конференція Молодих Учених, Аспірантів і Студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2014, 232 - 233
Статия Obreshkov I, N Kravchenko, Statistical Approach to the Quality of Some Bulgarian Honeys, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 2012, ISSN 1311-3321, 22 - 26
Статия Алексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-технологични свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 173 - 179
Статия Алексиева Й., ИО Обрешков, КМ Михалев, Изследване на функционално-здравословни свойства на пюре от тиква (Cucurbita moschata), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 169 - 172
Статия Menkov ND, IO Obreshkov, Application possibilities of the Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) model by means of interpolation and extrapolation, Bulgarian Chemical Communications, 31 (3-4), 1999, 626 - 634
Доклад Obreshkov IO, Factors for teaching efficacy improvement by FBA, LSP and VAK comparative analyses of master students, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 812 - 816
Доклад Obreshkov IO, E.S. Yordanova, The traditional local Bulgarian crop of Prunus domestica L. as main ingredient for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 48 - 52
Доклад Obreshkov IO, E.S. Yordanova, Food chain shortening by bio food bar with high pear content for tourists, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство, V, 2018, 9 - 13
Доклад Obreshkov IO, Rail transport tourism region sustainability: the case of Bulgaria, Proceedings of the international sustainable tourism and environment protection conference, 2018, 72 - 76
Доклад Obreshkov IO, E.S. Yordanova, Sensory quality of pear snack for tourism industry, Технология и гигиена питания, 2018, 172 - 173
Доклад Obreshkov IO, E.S. Yordanova, Quality sensory evaluation of apple bars for tourists, Технология и гигиена питания, 2018, 98 - 99
Доклад Obreshkov IO, E.S. Yordanova, Quantitative descriptive analyses of apricot snacks for tourists, Технология и гигиена питания, 2018, 96 - 97
Статия Obreshkov IO, E.S. Yordanova, Novel cherry fruit bar technology for the catering system in the tourism industry, Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности, V (1), 2018, ISSN 978-5-7267-1031-0, 189 - 193
Доклад Катранжи ЕМ, ИО Обрешков, Концентрация распределения туристических объектов Болгарии, включённых в список «100 национальных туристических объектов», Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 542 - 548
Доклад Avradaliev LZ, IO Obreshkov, Analyses of the rail-road entry points for incoming and outgoing tourists of Bulgaria, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 530 - 534
Доклад Kostadinova RM, IO Obreshkov, Educational incentive engineering through tourism for Dobrich province primary school students from multicultural environment, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 300 - 305
Доклад Obreshkova KK, IO Obreshkov, Confectionery physical changes during storage, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 253 - 257
Доклад Obreshkova KK, IO Obreshkov, The physical changes in bread during storage, Тезисы докладов международной студенческой научно-практической конференции, Россия, 2018, 252 - 253
Монография Обрешков ИО, Организация и управление на туристически информационни центрове, Университетско Издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, 1 - 90
Доклад Obreshkov IO, ES Yordanova, Sensory profile of dried apricot bars for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 681 - 685
Доклад Obreshkov IO, ES Yordanova, Dried apple bar technology development for the catering tourism industry, Инновационные технологии в пищевой промышленности: Наука, образование и производство. Материалы IV Международной научно-технической конференции, 2017, 4 - 8
Доклад Обрешков ИО, Туристически район Бургаско Черноморие във филателията, . Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия по случай 50-годишнината от създаване на Колеж по туризъм - Бургас, 2017, ISSN 978-619-7125-34-4, 290 - 296
Доклад Obreshkov IO, Tourism history in Plovdiv, Proceedings International Scientific Conference “Contemporary tourism – traditions and innovations” celebrating the 50th Anniversary of the Establishment of Tourism Program and the 45th Anniversary of the Geography of Tourism Department, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017, 46 - 59
Доклад Obreshkov IO, Learning modalities of students enrolled in tourism programs, Yearbook of Varna University of management, X, 2017, ISSN 2367-7368, 56 - 65
Доклад Катранжи ЕМ, ИО Обрешков, Туристические предложения в Пампорово, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 249 - 253
Доклад Chakarova EI, IO Obreshkov, Sandanski – a land kissed by God, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 404 - 407
Доклад Sedyankova MG, IO Obreshkov, Cultural tourism as an alternative to mass tourism in Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 399 - 401
Доклад Petkov NM, IO Obreshkov, Attractiveness of Gurkovo as destination for tourists, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 394 - 399
Доклад Kirilov YY, IO Obreshkov, Supernatural as resource for tourism, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 387 - 389
Доклад Kirilov YY, IO Obreshkov, The unique museums of Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 389 - 391
Доклад Kekenova SS, IO Obreshkov, Tourism cultural landmarks of Assenovgrad, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 383 - 387
Доклад Ivanova MK, IO Obreshkov, Diversification of tourism product in Hisarya municipality, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 379 - 381
Доклад Stoykova GT, IO Obreshkov, Relationship between tourism and the puppet in human life, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 308 - 310
Доклад Hristov TG, IO Obreshkov, Traditional food and beverages of Primorsko, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 126 - 128
Доклад Dervish DM, IO Obreshkov, Traditional cuisine from North East Bulgaria, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 79 - 80
Доклад Кулинская МО, ИО Обрешков, Туризм в Болгарии глазами международного студента, Тезисы докладов V международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2017, 268 - 271
Доклад Obreshkov IO, NV Kravchenko, Rheological properties of pumpkin fruit puree emulsions, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы международной научно-практической интернет-конференции, Донецк, 2015, 48 - 51
Доклад Obreshkov IO, VV Terzieva, Comparative sensory characteristics of non-traditional flour cakes, Материалы III Международной научно-технической конференции «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство», 2016, ISSN 2500-0683, 4 - 7
Доклад Obreshkov I, Plovdiv – the European capital of culture and its accessibility for tourists with special needs, Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие – Варна. Сборник с доклади от кръгла маса. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2016, ISSN 978-954-21-0910-5, 93 - 103
Доклад Obreshkov IO, VAK profile of catering engineering students in Bulgaria, Материалы III Международной научно-технической конференции «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство», Россия, 2016, ISSN 2500-0683, 773 - 777
Доклад Obreshkov IO, Learning style preferences of engineering catering Bulgarian students in tourism field, Материалы III Международной научно-технической конференции «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство», Россия, 2016, ISSN 2500-0683, 766 - 769
Доклад Obreshkov IO, Functional brain asymmetry of engineering students in catering, Материалы III Международной научно-технической конференции «Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство», Россия, 2016, ISSN 2500-0683, 759 - 761
Доклад Obreshkov I, Tourism trends in Plovdiv, Sborník příspěvků 5. Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2016, ISSN 978-80-7510-203-4, 160 - 168
Доклад Obreshkov I, Russian Cultural Heritage in Plovdiv, Физическая культура и спорт – основа здоровья нации, Иркутск, II, 2015, ISSN 978-5-8038-1010-0, 217 - 225
Доклад Obreshkov I, Tourism activities by Plovdiv municipality, Физическая культура и спорт – основа здоровья нации, Иркутск, I, 2015, ISSN 978-5-8038-1010-0, 343 - 349
Доклад Obreshkov I, Correlation analyses on ethnographic complexes in Bulgaria, Физическая культура и спорт – основа здоровья нации, Иркутск, I, 2015, ISSN 978-5-8038-1010-0, 340 - 343
Доклад Obreshkov I, Tourism business in Bulgaria in the context of Europe 2020, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference, Tábor, 2015, ISSN 978-80-7510-140-2, 214 - 220
Доклад Obreshkov I, Development perspectives for the tourist information centers in Bulgaria, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference, Tábor, 2015, ISSN 978-80-7510-140-2, 201 - 213
Доклад Obreshkov IO, Honey – a traditional product of Bulgaria, Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности. Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, Россия, 2015, ISSN 978-5-7267-0763-1, 62 - 66
Доклад Obreshkov IO, Is food and beverage expertise needed at food festivals in Bulgarian cultural tourism?, Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности. Материалы III Международной научно-практической конференции, Воронеж, Россия, 2015, ISSN 978-5-7267-0763-1, 58 - 62
Доклад Obreshkov IO, The pine honey in Bulgaria – tradition and legislation, Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции, Донецк, 2015, 92 - 94
Статия Обрешков И, К Никовска, С Стамов, Безопасност и сигурност на туризма в България, Социология и икономика, 5 (4), 2015, ISSN 1314-3603
Доклад Obreshkov IO, AS Antonov, Eating habits of junior and middle school age students in Avren municipality, Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство. Материалы II Международной научно-технической конференции посвященной 85-летию ФГБОУ ВО ВГУИТ, Воронеж, Россия, 2015
Монография Alexieva I, M Baeva, M Dimitrova, I Obreshkov, A Popova, Sustainable exploitation of bioactive components from the black sea area traditional foods, BaSeFood, 2012
Статия Obreshkov I, D Franz, I Schellenberg, HPAEC-PAD carbohydrate analyses of Bulgarian blossom honeys, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 18 - 21
Доклад Terzieva VV, IO Obreshkov, Influence of non-traditional flours on the sensory characteristics of cakes, Материалы международной научно-практической интернет-конференции проблемы использования технологических добавок в технологиях пищевых продуктов, Донецк, 2017, 88 - 90
Доклад Stoyanov SR, IO Obreshkov, Aspects of tourism security, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 353 - 355
Доклад Sedyankova MG, IO Obreshkov, Tourism’s contribution to economic growth in Devin municipality, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 797 - 798
Доклад Obretenova NO, IO Obreshkov, Efficiency of luxury hospitality management, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 342 - 344
Доклад Obreshkova KK, IO Obreshkov, The affluent, delighful, exuberant and key role of fat-soluble vitamins, Тезисы докладов IV международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2016, 190 - 195
Доклад Yankova AB, IO Obreshkov, Palma de Mallorca as destination for fishing tourism, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Vylcheva PG, IO Obreshkov, Stara Zagora city – fascinating tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Вербина НО, ИО Обрешков, Болгарская общность в Молдове - место, где сохранены традиции болгарского народа, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Stoyanova AT, IO Obreshkov, Тhe national trade high school in Plovdiv – a historical approach, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Pramatarova NT, IO Obreshkov, The blue flag eco-label – part of Bulgarian management practices, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Petkova DK, IO Obreshkov, Cultural center museum Trakart – part of the tоurs in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Panteleev PD, IO Obreshkov, Travel accessibility of Plovdiv – European capital of culture in 2019, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Obretenova NO, IO Obreshkov, Anastas Gallery – a piece of art and tourist site in Plovdiv city, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Nikolova AK, IO Obreshkov, Analysis of the services provided in 2013 by the tourist information centers in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Kireva KK, IO Obreshkov, Kardzhali as tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Kalcheva VK, IO Obreshkov, The significance of water activity, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Bachev DT, IO Obreshkov, Study on tour operators liability insurance services offered in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия 2015, 2015
Доклад Georgieva HI, IO Obreshkov, Jewish cultural tour in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Ivanova SB, IO Obreshkov, Bulgaria as tourist destination, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Kalcheva VK, IO Obreshkov, Study on mountain insurance services offered in Plovdiv, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Avradaliev LZ, IO Obreshkov, Smolyan - a piece of paradise, Тезисы докладов III международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2015
Доклад Kumcheva MK, IO Obreshkov, A piece of diversity — the case of Asenovgrad as tourist destination, Тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2014, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 96
Доклад Филипова НВ, ИО Обрешков, Управление и организация услуг в заведениях общественного питания, Тезисы докладов I международной научно-практической конференции, Набережные Челны, Россия, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 111 - 112
Доклад Стоянова ИА, ИО Обрешков, Плавучая гостинница или что такое „ботель“ и где его найти, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 109 - 110
Доклад Скутару ВВ, ИО Обрешков, Гостиничный и туристический сервис, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 107 - 108
Доклад Nedkova GD, IO Obreshkov, Canadian identity and cuisine, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 102 - 105
Доклад Kostadinov IS, IO Obreshkov, The influence of John Maynard Keynes, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 257 - 259
Доклад Kazakova KG, IO Obreshkov, Contemporary aspects of high category restaurant service, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 99 - 100
Доклад Kalcheva VK, IO Obreshkov, Pomorie lake as a tourist site, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 100 - 102
Доклад Georgieva HI, IO Obreshkov, Service quality in tourism industry, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 95 - 97
Статия Obreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Optimized determination of honey carbohydrates by HPAEC-PAD, Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 27 - 30
Статия Обрешков И, Г Карчева, Проучване върху традиционните хранителни технологии в село Шарково, обл. Ямбол, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 52 (10.2), 2013, ISSN 1311-3321, 206 - 212
Доклад Гнiцевич ВА, ИО Обрешков, НВ Кравченко, Дослiдження структурно-механiчних властивостей самбукiв на основi напiвфабрикату зi знежиреного молока з екстрактом кореня солодки, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: VІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2013, 213 - 215
Доклад Obreshkov IO, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), CIA – 2013. 7. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2013, 111 - 111
Доклад Obreshkov I, Physico-chemical characteristics of some Bulgarian honeys, Proceedings of the International Conference Modern Technologies in the Food Industry, Kishinev, Moldova, 2012, 268 - 272
Доклад Obreshkov I, D Franz, I Schellenberg, Carbohydrate analysis in honey by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD), Proceedings of the International Conference “Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” AGRI-FOOD20, 2012, 398 - 404
Статия Orbova T, I Obreshkov, Gaps in service quality in foodservice establishments in the region of Bourgas, Bulgaria, Первая международная Студенческая научно-практическая конференция, Набережные Челны, Татарстан, 2013, ISSN 978-5-91875-021-6, 105 - 107
Доклад Obreshkov IO, F Franz, KM Mihalev, , I Schellenberg, Neutral monosaccharide composition of cell wall material isolated from enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees, CIA – 2011. 6. Conference über Ionenanalyse. Technische Universität Berlin, 2011, 89 - 89
Доклад Obreshkov I, I Alexieva, Biologically active components in Bulgarian traditional foods with pumpkin (Cucurbita moschata), Traditional Food International – TFI 2012, 2012, 105 - 105
Доклад Obreshkov IO, Contemporary quality approaches in the Bulgarian tourism industry, Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности товаров и услуг: Сборник научных трудов Первая международная научно-практическая конференция, Naberezhnye Chelny, Tatarstan, 2013, ISSN 978-5-91875-016-2, 63 - 67
Статия Обрешков ИО, Разработване на проект за панорамна обиколка по маршрут Пловдив – Враца – Белоградчик – Магура – Видин – Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 218 - 221
Статия Обрешков ИО, Пловдив - кандидатът за европейска столица на културата през 2019 г. в българската филателия, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 213 - 217
Статия Обрешков ИО, Отоманско културно наследство в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 208 - 212
Статия Обрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: хранене, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, x, 2013, ISSN 1311-9419, 195 - 198
Статия Обрешков И, С Иванова, Г Сомов, Разработване на проект за панорамна обиколка по тематичен маршрут “Съединението на България”, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, IX, 2012, ISSN 1311-9419, 164 - 168
Статия Обрешков И, Ж Налбантов, С Иванова, Съединението на България – възможности за екскурзионен маршрут в град Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 144 - 146
Доклад Obreshkov I, I Alexieva, K Mihalev, G Dobrev, P Mollov, Colour stability of enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees upon heating, Pigments in Food: Chemical, Biological and Technological Aspects, 2010, ISSN 978-963-9970-04-5, 73 - 76
Доклад Obreshkov IO, I Alexieva, KM Mihalev, PN Mollov, In vitro antioxidant activity of juices from different orange cultivars, Инновации в интеграционных процесах образования, науки и производства: Сборник научных трудов Международной научной конференции, 2009, ISSN 978-5-7501-1027-8, 99 - 102
Статия Обрешков ИО, Й Алексиева, Щ Кинзле, КМ Михалев, Д Камерер, Характеризиране на каротеноидите в ензимно модифицирано пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Хранителна наука, техника и технологии, 1 (1), 2011, 19 - 22
Статия Обрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Проучване върху реологичните свойства на моделни емулсии с ензимно обработено пюре от тиква (Cucurbita moschata Duch.), Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VIII, 2011, ISSN 1311-9192, 147 - 151
Статия Обрешков ИО, ЙН Алексиева, КМ Михалев, ПН Моллов, Д Луднева, Влияние на ензимната обработка върху функционалните свойства на пюре от тиква, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, VII, 2008, ISSN 1311-9419, 132 - 135
Статия Обрешков ИО, Предизвикателства пред качеството в туризма в югоизточна България до 1989: посрещане, трансфер и настаняване, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 203 - 207
Статия Обрешков ИО, Историческо развитие на туризма в югоизточна България в периода 1948-1990: Балкантурист Бургас, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив. Серия В. Техника и технологии, X, 2013, ISSN 1311-9419, 190 - 194
Статия Обрешков ИО, Традиционните хранителни технологии в контекста на съвременния туризъм, Научни-трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 51 (9.2), 2012, ISSN 1311-3321, 169 - 173
Статия Obreshkov IO, TI Ivanov, The rose (Rosa Damascena) – a resource for development of tourism in Bulgaria, Journal of EcoAgriTourism, 8 (2), 2012, ISSN 1844-8577, 13 - 17
Доклад Obreshkov IO, The winter resorts in Bulgaria: a comparative study, Sborník příspěvků Mezinárodní vědecká konference: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2012, ISSN 978-80-7248-771-4
Доклад Кравченко НВ, ИО Обрешков, Обгрунтування термінів зберігання напівфабрикату на основі знежиреного молока з використанням екстракту кореня солодки, Проблеми гігієни та технологіі харчування. Сучасні тенденції и перспективи розвитку. Материали Міжнародної науково-практичної конференції, Донецк, 2012, 75 - 77
Доклад Гнiцевич ВА, НВ Вольнова, ИО Обрешков, Обгрунтування умов технологiї використання кореню солодки в технологiї напiвфабрикату на основi знежиреного молока, Харчовi добавки. Харчування здорової та хворої людини: ІІІ мiжнародної науково-практичної конференцiї, Донецк, 2009, 165 - 167
Статия Обрешков ИО, Потенциалът на низина, Хранително-вкусова промишленост (7), 2003, 14 - 16
Монография Обрешков ИО, Проучване върху функционалните свойства на натурални продукти с цел създаване на хранителни емулсии. Дисертация за ОНС “доктор”, УХТ, Пловдив, 2011
Доклад Obreshkov IO, Food additives of microbial origin applied in traditional foods: nisin, Материалы международной научно-практической интернет-конференции проблемы использования технологических добавок в технологиях пищевых продуктов, 2017, 86 - 88
Уч. пособие Obreshkov IO, VV Terzieva, Quality control of food and beverages, UFT Academic Publishing House, Plovdiv, 2013, ISBN 978-954-24-0219-0
Уч. пособие Пеев ПИ, ИО Обрешков, Управление на туризма, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-058-3
Монография Обрешков ИО, Терзиева ВВ, Стокознание и експертиза на храни и напитки, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0249-7
Уч. пособие Терзиева ВВ, ИО Обрешков, Сензорен анализ на храни и напитки, Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0239-8
Уч. пособие Пеев ПИ, ИО Обрешков, Въведение в туризма, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-423-910-7
Уч. пособие Обрешков ИО, Туристически информационни центрове, 2014, ISBN 978-954-8835-94-7
Уч. пособие Обрешков ИО, Национално значими културно-исторически дестинации: Сливнишката позиция, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-105-4

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив