Забравена парола

проф. д-р Марианна Русева Баева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, СМ Марков, Влияние на захарта върху клейстеризацията на скорбялата в бисквитени (пандишпанови) теста, Хранителна наука и технологии (4-6), 1997, ISSN 310-8646, 16 - 18
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, Физични и сензорни характеристики на диетични пандишпанови блатове с аспартам, Хранителна наука и технологии (1-6), 1998, ISSN 310-8646, 7 - 10
Статия Терзиева ВВ, МР Баева, Сравнителни сензорни характеристики на сладкарски изделия с аспартам, Юбилейна научна сесия – Съюз на учените в България, Пловдив, Сборник с резюметата и докладите, 1, 1998, 421 - 424
Статия Baeva MR, IN Panchev, VV Terzieva, Comparative study of texture of normal and energy reduced sponge cakes, Food/Nahrung, 44 (4), 2000, ISSN 0027-769Х, 242 - 246
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, Възможности за получаване на биологичнообогатени пандишпанови блатове с намалена енергийна стойност, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 240 - 244
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на захарта, пшеничното нишесте и сорбитола върху топло- и масообменните процеси формиращи структурата на пандишпанов блат, «Храна и качество на живота – 2000» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 44 (2), 2000, ISSN 0477-0250, 245 - 250
Статия Терзиева ВВ, МР Баева, Я Янев, Нетрадиционни сладкарски изделия, «40 години Колеж - Сливен» - Юбилейна научна конференция - Сливен, Сборник доклади, 2, 2001, ISSN 954-90907-2-8, 246 - 249
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, Изследване върху стареенето на биологичнообогатени пандишпанови блатове без захар с намалена енергийна стойност, Известия на съюза на учените – Сливен, 3, 2001, ISSN 1311- 2864, 140 - 143
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, Изследване влиянието на пшеничното нишесте като водозадържащ агент върху формиране структурата на пандишпанов блат без захар, «Полизахариди – 2001» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на ВИХВП, 46 (1), 2001, ISSN 0477-0250, 223 - 228
Статия Панчев ИН, МР Баева, Изследване влиянието на хранителен филм съдържащ ксантан върху преснотата на пандишпанов блат без захар, «Храни, здраве, дълголетие - 2002» - Научна конференция с международно участие - Смолян, Научни трудове на ВИХВП, 48 (1), 2002, ISSN 0477-0250, 101 - 111
Статия Баева МР, ИН Панчев, М Стефанова, Изследване на възможността за получаване на пандишпанов блат без захар с казеин, Хранително-вкусова промишленост (11), 2002, ISSN 0311-0179, 7 - 10
Статия Баева МР, ИН Панчев, ЕН Бухарова, НМ Птичкина, Влияние пищевой плëнки из бактериального полисахарида полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Хранение и переработка сельхозсырья (2), 2003, 40 - 42
Статия Baeva MR, VV Terzieva, IN Panchev, Structural development of sucrose-sweetened and sucrose-free sponge cakes during baking, Food/Nahrung, 47 (3), 2003, ISSN 0027-769Х, 154 - 160
Статия Панчев ИН, МР Баева, Изследване на хранително покритие съдържащо карбоксиметилцелулоза като фактор за удължаване трайността на диетичен пандишпанов блат без захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 373 - 378
Статия Баева МР, ЕлП Недялкова, Изследване на микробиологичните показатели на пандишпанови блатове (със и без захар) в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2003» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 50 (1), 2003, ISSN 0477-0250, 379 - 382
Статия Баева МР, ИН Панчев, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди, Механика на машините, 48 (4), 2003, ISSN 0861-9727, 46 - 49
Статия Баева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 1. Изследване на зависимостта на структурно-механичните показатели на блатовете с различни покрития от продължителността на съхранение, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 80 - 83
Статия Баева МР, ИН Панчев, Физико-механични изследвания на диетични пандишпанови блатове без захар приготвени с хранителни покрития, Част 2. Взаимовръзка между структурно-механичните показатели на блатовете, състоянието на водата им в процес на съхранение и тяхната микроструктура, Механика на машините, 51 (2), 2003, ISSN 0861-9727, 84 - 87
Статия Панчев ИН, МР Баева, СИ Ламбов, Цветови показатели на диетични пандишпанови блатове без захар с хранителни филми в процес на съхранение, «Техника, аграрни науки и технологии - 2003» - Научна сесия - Пловдив, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия В «Техника и технологии», 3, 2003, ISSN 1311-9419, 120 - 125
Статия Кръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 1: Скорост на изменение на основни млевни показатели при студено кондициониране на пшеница, Хранително-вкусова промишленост (10), 2004, ISSN 1311-0179, 14 - 16
Статия Кръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 3: Скорост на изменение на основни млевни показатели при горещо кондициониране на пшеница, Хранително-вкусова промишленост (12), 2004, ISSN 1311-0179, 17 - 20
Статия Кръстева АП, МР Баева, Влияние на хидротермичната обработка върху скоростта на изменение на основни млевни показатели. Част 2: Скорост на изменение на основни млевни показатели при студено кондициониране на олющена пшеница, Хранително-вкусова промишленост (11), 2004, ISSN 1311-0179, 19 - 22
Статия Baeva MR, IN Panchev, Investigation the retaining effect of a pectin-containing edible film upon the crumb ageing of dietetic sucrose-free sponge cake, Food Chemistry, 92 (2), 2005, ISSN 0308-8146, 343 - 348
Статия Panchev IN, MR Baeva, SI Lambov, Influence of edible films upon the moisture loss and microstructure of dietetic sucrose-free sponge cakes during storage, Drying Technology, 23 (4), 2005, ISSN 0737-3937, 925 - 940
Статия Баева МР, ЕлП Недялкова, ИН Панчев, НИ Илиева, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на пандишпанов блат без захар в процес на съхранение, «Хранителна наука, техника и технологии - 2005» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 52 (4), 2005, ISSN 0477-0250, 57 - 61
Статия Баева МР, ИН Панчев, ЕлП Недялкова, СИ Ламбов, НИ Илиева, ВО Славова, Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, «Хранителна наука, техника и технологии - 2006» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 53 (1), 2006, ISSN 0477-0250, 434 - 439
Статия Йочева ЛД, МР Баева, Р Василева, СИ Ламбов, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития върху микробиологичните показатели на малко хлебче в процес на съхранение, Специализирано издание Хранителна наука (2), 2007, ISSN 1311-0179, 8 - 13
Статия Баева МР, СИ Ламбов, Теория за сладкия вкус и приложението й при интензивни подсладители с аминокиселинен състав, Хранително-вкусова промишленост (5), 2007, ISSN 1311-0179, 42 - 45
Статия Баева МР, ИН Панчев, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху физичните и механичните показатели на диетичен пандишпанов блатов без захар в процес на съхранение, Машиностроене и машинознание, 3, 2007, ISSN 1312-8612, 84 - 87
Статия Петров СтП, ВО Славова, МР Баева, Изследване промяната на специфичната ензимна активност на ензима уреаза при използване на процеса на диафилтрация, «Хранителна наука, техника и технологии - 2007» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 54 (1), 2007, ISSN 0477-0250, 455 - 460
Статия Баева МР, ВВ Терзиева, ИН Панчев, Пандишпанов блат без захар с брашно от клубените на топинамбур, «Хранителна наука, техника и технологии - 2009» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 56 (2), 2009, ISSN 0477-0250, 22 - 28
Статия Баева МР, АП Кръстева, Брашно от клубените на топинамбура и приложението му в хлебни изделия, Хранително - вкусова промишленост (4), 2010, ISSN 1311-0179, 43 - 48
Статия Гогова ЦвИ, МР Баева, АГ Дуракова, Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто, «Хранителна наука, техника и технологии - 2011» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 58 (1), 2011, ISSN 0477-0250, 225 - 230
Статия Gogova TzvI, MR Baeva, AG Dourakova, J Franchois, Developpement des melanges farineaux enrichi en cannelle, «Хранителна наука, техника и технологии - 2011» - Научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 58 (2), 2011, ISSN 0477-0250, 469 - 474
Статия Гогова ЦвИ, МР Баева, Установяване на времето на технологичните операции при обогатени и необогатени замразени теста – част ІI Установяване на времето за повишаване на температурата до работната, окончателна ферментация и изпичане на обогатени и необогатени, замразени хлебни теста, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, ISSN 1314-3913, 12 - 16
Статия Гогова ЦвИ, МР Баева, Установяване на времето на технологичните операции при обогатени и необогатени замразени теста – част І Установяване на времето за замразяване и за дефростация на обогатени и необогатени теста, Хранителна наука, техника и технологии, 3, 2011, ISSN 1314-3913, 7 - 11
Доклад Goranova ZhT, MR Baeva, SS Stankov, M Marudova-Zsivánovits, Influence of functional ingredients on starch gelatinization in sponge cake batter, XIIth International Conference of Food Physicists, 6 - 8 July 2016, University of Debrecen, Hungary, Journal of Food Physics, 28-29, 2016, ISSN 2062-803X, 4 - 8
Доклад Stankov SS, MR Baeva, ZhT Goranova, NTr Petkova, Physical and sensory characteristics of sponge cakes containing an additive of modified fructooligosaccharides, XV International Scientific Conference "RE & IT - 2016" - Renewable Energy & Innovative Technologies, 10 – 11 June, 2016, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Smolyan, 2016
Доклад Горанова ЖТ, МР Баева, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, СС Станков, ОВ Мацикова, Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.), X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь, Тезисы докладов, 2015, ISSN 978-985-6985-31-0, 140 - 140
Доклад IN Alexieva, MR Baeva, IlV Milkova-Tomova, Characteristics of traditional Bulgarian foods, FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 148 - 148
Доклад Alexieva IN, MR Baeva, IlV Milkova-Tomova, Traditional foods: from culture, ecology and diversity, to human health and potential for exploitation, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 147 - 147
Доклад Baeva MR, IN Alexieva, TN Sapundjieva, IlV Milkova-Tomova, DrV Buhalova, Study on traditional fermented cereal based foods, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2002, ISSN 978-88-902152-1-6, 116 - 116
Доклад Baeva MR, IN Alexieva, AG Yovchev, TzvI Gogova, Study on traditional bread and possibilities of its enrichment with biologically active components, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 115 - 115
Доклад Alexieva IN, MR Baeva, IlV Milkov-Tomova, DrV Buhalova, Development of new tahini based products, enriched with biologically active components from local plants, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 111 - 111
Доклад Alexieva IN, MR Baeva, IlV Milkov-Tomova, M Jorjadze, E Shatberashvili, I Ebralidze, DV Karpenko, S Fedosov, L Kaprelyants, K Fedosova, Street food in Black Sea region countries - Bulgaria, Georgia, Russia, Ukraine, TRADITIONAL FOOD INTERNATIONAL 2012, Cesena, Italy Oct. 4-5, 2012, Abstract Book & List of Participants, Publ. Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Universita di Bologna, 2012, ISSN 978-88-902152-1-6, 51 - 51
Доклад Бухарова ЕН, НМ Птичкина, МР Баева, ИН Панчев, Сравнительное изучение влияния пищевых пленок из ксантана и полимиксана на свежесть диетического бисквита без сахара, Доклад на ІІІ-ри Международен конгрес “Биотехнология – состояние и перспективы развития”, 14-18.03.05, Москва, Сборник на резюметата, 2005
Доклад Panchev IN, MR Baeva, M Marudova-Zsivánovits, Influence of edible films from polysaccharides on physical characteristics of dietetic sucrose-free sponge cakes, Международен симпозиум “Functional foods”, Будапеща, 23.05.-25.05.04 год., 2004
Доклад Терзиева ВВ, МР Баева, Нискоенергийни биологично-обогатени изделия без захар, Доклад на VІ Варненски симпозиум по затлъстяване и обменни заболявания, 29-31.05., Варна “Албена”, Сборник на резюметата, 2000, 148 - 148
Доклад Попова Д, МР Баева, ВВ Терзиева, Л Балабански, Нискокалорични храни с аспартам в диета приложена за болни от захарен диабет, XXIV Медицинска седмица на Балканите, 10-13.09.1996, Плевен, Сборник на резюмета, 1996, 62 - 62
Доклад Баева МР, ВВ Терзиева, Н Генов, Н Йончева, Термична стабилност на ацесулфам-К в бисквитено тесто, Юбилейна научна сесия, 11-12.11.1993, ВИХВП, Пловдив, Сборник на резюмета, 1993, 42 - 42
Доклад Баева МР, ВВ Терзиева, Възможности за намаляване енергийната стойност и подобряване качеството на изделията от бисквитено тесто, Доклад на V Национален конгрес по хранене с международно участие, 15-17.04., Пловдив, 1993
Уч. пособие Баева МР, ЕлП Недялкова, Сладкарски изделия, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на ТУ-София, 2004, ISBN 954-90907-4-4
Уч. пособие Баева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, Организация и управление на бара, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0222-0
Уч. пособие Баева МР, Технология ня сладкарските изделия, Академично издателство на УХТ, 2013, ISBN 978-954-24-0227-5
Уч. пособие Gogova TzvI, MR Baeva, Aliments et boissons speciales (fonctionnels) a la base des cereals, Guide des travaux pratiques, Академично издателство на УХТ, 2012, ISBN 978-954-24-0200-8
Статия Stankov SS, MR Baeva, ZhT Goranova, MG Marudova, Effect of emulsifiers of the starch gelatinization in sponge cake batter, Journal of Food Physics, 28-29, 2016, ISSN 2062-803X, 91 - 101
Статия Goranova ZhT, MR Baeva, SS Stankov, G Zsivanovits, Sensory characteristics and textural changes during storage of sponge cake with functional ingredients, Journal of Food Physics, 28-29, 2016, ISSN 2062-803X, 70 - 79
Статия Stankov SS, MR Baeva, VO Slavovа, Influence of emulsifiers on the changes of sponge cakes during storage, Indian Journal of Applied Research, 6 (12), 2016, ISSN 2249-555X, 717 - 719
Статия Станков СС, МР Баева, Физични и сензорни показатели на пандишпанови блатове с емулгатори, Известия на Съюза на учените - Сливен, 31 (1), 2016, ISSN 13112864, 19 - 24
Статия Goranova ZhT, MR Baeva, VO Slavovа, Influence of non-traditional flours with functional properties on changes of sponge cakes during storage, Indian Journal of Applied Research, 5 (10), 2015, ISSN 2249-555X, 492 - 494
Статия Горанова ЖТ, МР Баева, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, ЙН Алексиева, СС Станков, Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (18), 2015, ISSN 2218-1652, 67 - 71
Статия Горанова ЖТ, МР Баева, СС Станков, Приложение на пълнозърнесто брашно от лимец (Triticum monococcum L.) в пандишпанов блат със захар, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии’2014”, 24-25 октомври, 2014, Пловдив, УХТ, Научни трудове на УХТ, 61 (1), 2014, ISSN 1314-7102, 891 - 895
Статия Борисенко ДИ, МР Баева, ИлВ Милкова-Томова, Некоторые вопросы коммерциализации инновационных решений технических задач пищевой отрасли в российско-болгарском партнёрстве, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1335 - 1336
Статия Slavova VO, StP Petrov, MR Baeva, Transport and selective characteristics of ultrafiltration polymer membranes vacuum coated with chromium-nickel, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, Алматинского технологического университета,17-18 октября 2013 года, Материалы конференции АТ, 2013, ISSN 978-601-263-193-7, 318 - 320
Статия Иванова П, ИлВ Милкова-Томова, МР Баева, Сензорни качества на напитки на база пъпеши с вложени сокове от плодове и зеленчуци, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 402 - 407
Статия Баева МР, ЖТ Горанова, ДрВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Приложение на функционален растителен компонент – червени боровинки (Vaccinium vitis-ideae L.) в пандишпанов блат със захар, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1324 - 1328
Статия Милкова-Томова ИлВ, ТН Болашенко, МР Баева, Д Христозов, Разслояване на емулсиите в гравитационно поле. Центромасов метод (барицентричен метод) за определяне на емулсионната стабилност, «Хранителна наука, техника и технологии - 2013» - Юбилейна научна конференция с международно участие - Пловдив, Научни трудове на УХТ, 60 (1), 2013, ISSN 1314-7102, 1319 - 1323
Статия Eftimov T, KrT Nikolova, V Plachkova, IlV Milkov-Tomova, MR Baeva, Optical Methods for the Evaluation of the Quality of Thermally Processed Vegetable Oils with Added Natural Antioxidants, 2nd National Congress on Physical Sciences, 25-29 September 2013, Sofia. Section: Physics of Living and Soft Matter, 2013, 1 - 7
Статия Баева МР, Полиолите като заместители на захарта в тестените сладкарски изделия, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 21 - 26
Статия Сапунджиева ТН, МР Баева, ДрВ Бухалова, Приложение на функционални добавки в традиционна българска тархана, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 15 - 20
Статия Баева МР, ТН Сапунджиева, ИлВ Милкова-Томова, Технология на традиционна българска тархана и проследяване на физико-химичните и микробиологичните й характеристики по време на технологичния процес, Известия на съюза на учените – Сливен, 22, 2013, ISSN 1311- 2864, 9 - 14
Статия Баева МР, ИлВ Милкова-Томова, ЦвИ Гогова, ЖТ Горанова, , Физические и сензорные характеристики бисквита без сахара с добавлением цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой (ейнкорн, Triticum monococcum L.), III Международной научно-практической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века», 19-21 сентября 2013 года, Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Сборников материалов конференции, 2013, 61 - 65
Статия Баева МР, Изследване влиянието на хранителни покрития от полизахариди върху преснотата на малко хлебче, Известия на ТУ - Сливен, 2, 2013, ISSN 1312-3920, 60 - 65
Статия Николова КрТ, ИлВ Милкова-Томова, СнД Иванова, МР Баева, Г Антова, Ультравиолетовая спектроскопия термообработанных растительных масел - подсолнечное и соевое, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 72 - 75
Статия Георгиева ЛД, АИв Павлов, МР Баева, ДВ Бухалова, ИлВ Милкова-Томова, Антиоксидантная активность растителных экстрактов из клюквы Vaccinium vitis-ideae L., Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 67 - 69
Статия Баева МР, Исследование возможности использования муки из пшеницы однозернянки при производстве бисквита, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 2 (15), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 65
Статия Баева МР, Применение функциональных растительных компонентов в мучных кондитерских изделий, Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1 (14), 2013, ISSN 2218-1652, 62 - 66
Статия Баева МР, Приложение на барицентричен метод за определяне стабилността на пандишпанови пени (със и без захар), Известия на съюза на учените – Сливен, 20, 2012, ISSN 1311- 2864, 83 - 86
Статия Slavova VO, StP Petrov, MR Baeva, Vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes with iron-chromium-nickel alloy, Вестник Алматинского технологического университета, 92 (6), 2012, ISSN 2304-5686, 74 - 80
Статия Baeva MR, IN Alexieva, IlV Milkova-Tomova, ZhT Goranova, Preparation of sponge cakes with tahini pastes, Вестник Алматинского технологического университета, 92 (5), 2012, ISSN 2304-5685, 78 - 82
Статия Slavova VO, StP Petrov, MR Baeva, A study on the change of transport and selective properties of ultrafiltration polymer membranes after vacuum metallization with iron-chromium-nickel alloy, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 2, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 146 - 151
Статия Baeva MR, TzvI Gogova, IlV Milkova-Tomova, IN Panchev, ZhT Goranova, Physical and sensory characteristics of sponge cakes containing an additive of cacao husks, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 218 - 223
Статия Baeva MR, IlV Milkova-Tomova, TzvI Gogova, St Angelova, Preparation of sponge cakes with flour of topinambur tubers, “Modern technology in the food industry 2012”, Chişinău, November 1-3, Technical university of Moldova, 1, 2012, ISSN 978-9975-80-646-6, 212 - 217
Статия Милкова-Томова ИлВ, МР Баева, ЖТ Горанова, Применение пасты из семен масличных культур и орехов для получения напитков с функциональными свойствами на основе воzа, Международная научно-практическая конференция “Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства”, посвященная 55-летию Алматинского технологического университета, 12-13 октября 2012 года, Сборник научных трудов конференции АТУ, 2012, ISSN 978-601-263-167-8, 386 - 389
Статия Gogova TzvI, MR Baeva, L Paramonenko, M Sikora, Wskazniki jakosciowe chleba otrzymanego z mrozonego ciasta wzbogaconego ziolami, Piekarstwo (3), 2012, ISSN 1643-9988, 26 - 28
Статия Gogova TzvI, MR Baeva, L Paramonenko, M Sikora, Zamrozone ciasta - Przechowywanie ciasta wzbogaconego ziolami w stanie zamrozonym, Piekarstwo (1-2), 2012, ISSN 1643-9988, 40 - 44
Статия Славова ВО, СтП Петров, МР Баева, Транспортные и селективные характеристики полимернных мембран, химически модифицированных катионами меди, Одеська Национальна академiя Харчових Технологiй, Наукови праци, 42 (2), 2012, ISSN 2073-8730, 137 - 141
Статия Баева МР, АП Кръстева, Физиологично значение на биологичноактивните вещества в топинамбура за човека, Хранително - вкусова промишленост (10-11), 2009, ISSN 1311-0179, 58 - 64

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив