Забравена парола

гл.ас. д-р Делян Николаев Господинов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Господинов ДН, В Хаджийски, Д Нихтянов, Адитивни методи за производство на метални изделия, Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, 2018, ISSN 2367- 8569, 38 - 42
Доклад ВМ Хаджийски, Господинов Д, Стефанов С, Д Нихтянов, Геометрични характеристики на повърхнини получени в процеса на водно рязане, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 47 - 51
Доклад Господинов ДН, В Хаджийски, Д Донева, Д Авджийски, Изменение на механичните характеристики на високоеластични материали използвани в хранителното машиностроене при стареене, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 42 - 46
Доклад Господинов ДН, С Дишлиев, М Янев, Приложение на нано технологии и нано материали в хранително-вкусовата промишленост, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 37 - 41
Доклад Господинов ДН, Стефанов СВ, В Хаджийски, Минчева М, Изследване влиянието на влажността и геометричните параметри на опаковки от вълнообразен картон върху устойчивостта на вертикално натоварване, Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, 2018, ISSN 2367- 8569, 31 - 36
Статия Gospodinov DN, Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, Хранително-вкусова промишленост (3), 2018, ISSN 1311-0179, 31 - 36
Доклад Господинов ДН, В Хаджийски, Авджийски Д, Михайлов Г, Абдураимова М, Изследване на поведението на високоеластични гумени материали за уплътнители при ниски температури, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2017 - Сборник доклади, 2017, ISSN 2367-8569, 10 - 13
Доклад Господинов ДН, В Хаджийски, Гущеров С, Абдураимова М, Анализ на студената крехкост на съвременни стомани, МЛАДЕЖКИ ФОРУМИ „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС” 2017 - Сборник доклади, 2017, ISSN 2367-8569, 5 - 9
Статия Gospodinov DN, V Hadzhiyski, Doneva D, Experimental study on mechanical properties of NBR-based rubber mixture, Journal of FOOD and PACKAGING Science, Technique and Technologies (11), 2016, ISSN 1314-7773, 39 - 42
Статия Gospodinov DN, V Hadzhiyski, Stefanov S, Thermomechanical characteristics of high elastic vulcanizates used in food machinery, Proceedings of university of ruse - 2017, 56 (10.2), 2017, ISSN 1311-3321, 119 - 124
Статия Господинов ДН, Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, Научни трудове на русенския университе, 55, 2016, ISSN 1311-3321, 100 - 104
Доклад Господинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Материали използвани в машините и апаратите за производство на храни, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
Доклад Господинов ДН, Г Михайлов, Д Авджийски, Числено изследване на напрегнатото състояние на О-пръстенни уплътнители при статично едноосно натоварване, Сборник доклади на студентска научна сесия, 2016, ISSN 1311-3321, 14 - 19
Статия Gospodinov DN, Numerical study of the influence of the compressive strength of the corrugated paperboard from the modulus of elasticity of its layers, Journal of food and packaging Science, Technique and Technologies (6), 2015, ISSN 1314-7773, 157 - 160
Доклад Gospodinov DN, M Uzunov, Study of the contact section width between the layers of corrugated paperboard with “b” and “c” type of the flute, Student in Bucovina abstracts, 2015, ISSN 2068-7648, 116 - 116
Доклад Господинов ДН, С Стоилов, И Цветанов, Числено изследване на напрегнатото състояние на уплътнители (О-пръстенни) при монтаж в канали с различна форма, Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС 15, 2015, ISSN 1311-3321, 83 - 86
Доклад Gospodinov DN, G Cenkov, Studying of the section of contact between the layers of the corrugated paperboard, 80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2, 2014, 186 - 187
Статия Gospodinov DN, Stydying of the compressive strength of corrugated paperboard by using fem-based computer simulations, Journal of EcoAgriTourism, 10 (2), 2014, ISSN 1844-8577, 96 - 101
Статия SV Stefanov, V Hadzhiyski, DN Gospodinov, Stydying of the tensile strength of the corrugated paperboard by using of FEM based computer simulations, Journal of EcoAgriTourism, 10 (1), 2014, ISSN 1844-8577, 37 - 40
Статия Господинов ДН, ВМ Хаджийски, СВ Стефанов, Изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, Изследване на поведението на образци от плосък и вълнообразен картон при натоварване на натиск, 51, 2012, ISSN 1311-3321, 152 - 157

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив