Забравена парола

доц. д-р Татяна Борянова Балабанова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Ivanov GI, E Bilgucu, TB Balabanova, A Vzatici, , Monitoring of the Somatic Cells Count for Improving Milk and Dairy Products Quality, Scientific works of University of Food Technologies, 63 (1), 2016, 90 - 97
Доклад Иванов ГЙ, ТБ Балабанова, ИВ Иванова, МА Балтаджиева, Протеолиза в бяло саламурено сиренеот краве и биволско мляко в процеса на хладилно съхранение, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 158 - 161
Доклад Иванов ГЙ, ТБ Балабанова, МА Балтаджиева, , Липолиза в хладилно съхраняванобяло саламурено сирене от краве и биволско мляко, Научни трудове на УХТ, 62 (1), 2015, 139 - 144
Статия Иванов ГЙ, TB Balabanova, МА Baltadzhieva, KP Vasilev, Effect of ripening temperature on the fermentation process in Bulgarian white brined cheese produced form cow and buffalo milk, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,, 18 (1), 2015, 47 - 60
Доклад Балабанова ТБ, ГЙ Иванов, МА Балтаджиева, , Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко., Научни трудове на Съюза на учените в България, 12 (1), 2014, 221 - 225
Доклад Балабанова ТБ, МА Балтаджиева, , Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко, Научна конференция към УХТ, 60 (1), 2014, 147 - 151

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив