Забравена парола

гл.ас. д-р Явор Бориславов Чобанов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Митев ПС, НС Стоянов, СД Кемилев, ЯБ Чобанов, Исследование изменения физико-химических показателей красного вина после контакта с различными видами древесины и после розлива в бутылки, Одеска национална академия по хранителни технологии, Научни трудове, 2013, 2 (44), 2013, 271 - 276
Доклад Стоянов НС, ПС Митев, СД Кемилев, ЯБ Чобанов, Изследване приложението на несахаромицетни дрожди при производството на червени вина, Енологичен семинар с международно участие - Енофорум 2014, 28-31.05.2014, гр. Несебър, 2014
Доклад Илиева ФТ, ХС Спасов, ЯБ Чобанов, В Димовска, Проучване на морфологични, физиологични и генетични свойства на новоизолирани и селектирани на второ ниво дрождени щамове от района на Тиквеш, Македония, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука,техника и технологии 2014“, 24-25.10.2014, Пловдив, Сборник Резюмета І част, стр.26, 2014
Доклад Спасов ХС, ЯБ Чобанов, НБ Благоева, П Запрянова, Ж Райчевска, Сравнително проучване на комерсиални препарати сухи дрожди за приложение при преработка на зърнени суровини, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2014“, 24-25.10.2014, Пловдив, Сборник Резюмета І част, стр.23, 2014
Доклад Спасов ХС, ФТ Илиева, Е Гаргова, Изолиране и селекция на винени дрожди от Тиквешкото виногорие и приложението им за производство на регионални вина, Project "Sharing of experience and information in wine production industry - a way for cross-border economic development", 28-02-01.03.2014, Виница, Р Македония, 2014
Доклад Спасов ХС, ЯБ Чобанов, Специфика на регионалните вина – Роля на селекцията на местни щамове, Семинар на отдел „Научно-развойна дейност”, Винпром Пещера, юни 2014, гр. Пещера, 2014

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив