Забравена парола

доц. д-р Величка Борисова Янакиева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Cholakov RG, MP Kaneva, D Tzvetkov, V Demireva, , , Obtaining functional cereal beverages from millet with microbial starters., Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 4 (6), 2015, ISSN 1314-7773, 80 - 85
Статия Denkova ZR, Е Filipov, B Goranov, , , Yogurts enriched with pea protein., Food and Environment Safety, 14 (1), 2015, ISSN 2068-6609, 7 - 14
Доклад Чолаков РГ, ЗР Денкова, ГА Костов, ВБ Янакиева, Е Сотирова, Периодично култивиране на щам Lactobacillus plantarum BG 24 с пробиотичен потенциал., Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии, 62, 2015, 393 - 397
Доклад Чолаков, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Г Вишева, Влияние на някои консерванти върху растежа и развитието на щамове Lactobacillus plantarum с пробиотични свойства и Sacchromyces cerevisiae., Научни трудове на Русенския Университет, 54 (10.2), 2015, ISSN 1311-3321, 170 - 174
Статия Cholakov RG, ZR Denkova, VB Yanakieva, N Chakarova, Y Salim, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG 24 against pathogens, Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies, 3, 2014, ISSN 1314-7773, 81 - 83
Доклад Cholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, N Chakarova, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG25 against pathogenic microorganisms., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 19 - 21
Доклад Cholakov RG, VB Yanakieva, ZR Denkova, E Sotirova, Probiotic properties of Lactobacillus plantarum BG24, isolated from naturally fermented cereal beverage., Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings, 53 (10.2), 2014, ISSN 1311-3321, 46 - 50
Статия Cholakov RG, NChakarova, Y Salim, , , S Syuleyman, Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum BG 24 against pathogenic microorganisms., Science and Technologies, 4 (3), 2014, 54 - 58
Доклад Янакиева ВБ, РГ Чолаков, , Е Сотирова, Идентификация и преживяемост при моделни условия на стомашно-чревния тракт на щам Lactobacillus plantarum BG25., „Хранителна наука, техника и технологии – 2014“, 24-25.10. 2014., 61 (1), 2014, ISSN 1314-3913, 407 - 410
Доклад Чолаков РГ, ЗР Денкова, ВБ Янакиева, Селекция и физиолого–биохимични изследвания на щамове дрожди изолирани от естествено ферментирали зърнени храни., V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 11 години Фондация „Наука и висше образование”, Май 18, 2013., 2013, 122 - 127
Доклад Чолаков РГ, ВБ Янакиева, ЗЛ Уршев, Физиолого-биохимична и молекулярно-генетична характеристика на щамове лактобацили, изолирани от ферментирали зърнени храни., “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, 18-19.10.2013., 60, 2013, ISSN 1314-3913, 858 - 863
Доклад Yanakieva VB, ZR Denkova, ID Murgov, Comparative assessment of the antioxidant capacity of Lactococcus lactis subsp. lactis and Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii., 12th Congress of the Bulgarian Microbiologists, Оctober 11-15, 2010, Yundola., 2010
Доклад Янакиева ВБ, ЗР Денкова, ИД Мургов, Протеолитична, липолитична и инхибираща активност на щамове лактобацили., “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, 57 (1), 2010, ISSN 1314-3913, 19 - 24
Доклад Янакиева ВБ, ЗР Денкова, ИД Мургов, Липолитична и инхибираща активност на щамове млечнокисели коки., “Хранителна наука, техника и технологии 2010”, 57 (1), 2010, ISSN 1314-3913, 25 - 31
Доклад Янакиева ВБ, РС Денкова, ИН Добрев, ЗР Денкова, Изолиран щам Lactobacillus helveticus с пробиотични свойства., Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии – 2011”, 14 – 15.10. 2011., 58 (1), 2011, ISSN 1314-3913, 111 - 115
Доклад Янакиева ВБ, ЗР Денкова, ИД Мургов, Физикохимични и микробиологични показатели на твърдо сирене с висока температура на второ загряване., Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии - 2011”, 19-20.10.2011., 58 (1), 2011, ISSN 1314-3913, 74 - 78

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив