Забравена парола

проф. Албена Христова Вуцова

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Вуцова АХ, Д.Нигохосян, Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Икономически и социални алтернативи (2), 2017
Статия Vutsova AH, Д.Негохосян, The 2014–2020 European Regional Development Fund Indicators, "Social Indicators Research.” ss part of the Springer Nature SharedIt initiative, 2017
Статия Vutsova AH, Impact of the European Instruments on Institutional Development of Higher Education and Science Higher Education and Science in Bulgaria before and during the European Policies and Instruments, Conference Proceedings International Conference “New perspectives in Science Education “ (6), 2017
Монография Вуцова АХ, Влияние на европейските инструменти върху институционалното развитие на системата на висшето образование и науката, Звезди АД, 2014
Статия Вуцова АХ, Е.Митов, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, Професионално образование, 18 (3), 2016
Статия Vutsova AH, А.Марков, Synergy effect due to the common milieu for FM and HR - way to the better competitiveness and effectiveness, International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice", 1, 2016
Статия Вуцова АХ, М.Арабаджиева, Финансово управление на ВО в България, Международна научна конференция "Съвременни управленски практики - управленска наука, икономика и бизнес практики- съвременни ракурси и предизвикателства", 1, 2016
Статия Vutsova AH, О.Игнатова, Public-private partnership and smart growth – principles, challenges, and mechanisms for effective action, , Journal of Business and Economics, USA, 2, 2015, ISSN JBE20150612-2
Статия Вуцова АХ, E.Митов, „Анализ на абсорбционния капацитет на българските технологични фирми „, Стратегии на образователната и научна политика, 3, 2015
Статия Vutsova AH, М.Арабаджиева, Innovative tools supporting higher education development, good practices and possible solutions, International Conference, “Growth, competitiveness and inequity -proceedings, 1 (1), 2015
Статия Вуцова АХ, П.Иванов, Управление на висшите училища в България, в контекста на кохезионната политика на ЕС, Стратегии на образователната и научна политика, 2, 2015
Статия Vutsova AH, Й.Минова, Financing of secondary education in the Netherlands and Bulgaria – comparative analysi, Pedagogy, 86 (1), 2014, 144 - 154
Статия Вуцова АХ, E.Митов, Възможни мерки за подобряване финансирането на науката“, Икономически и социални алтернативи, 3, 2014, 82 - 96
Статия Вуцова АХ, Проблеми при закрилата на интелектуални продукти в европейски програми“,, Интелектуалната собственост в университетите, 1, 2013, ISSN 978-954-2946-67-0, 92 - 98
Статия Vutsova AH, O.Ignatova, “The role of public-private partnership for effective technology transfer”, Technology Transfer and Innovations, PRADEC Conference Proceedings, 2 (2), 2013, 11 - 18
Статия Vutsova AH, . Transfer of technology as way for sustainable development and building up knowledge society, PRADEC Conference Proceedings, 1 (1), 2012
Статия Vutsova AH, Т.Георгиева;Т.Галев;Д чонкова, Impact of 7FP, Innovation BG, 2012
Статия Vutsova AH, Лиляна Павлова, Coherence of policies, Икономически алтернативи, 2, 2012

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив