Забравена парола

гл.ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Пашамов Е., Изследване ролята на повърхностно активното вещество " Интразол FK" при преработване на сурова тръстикова захар, VIII Международная научная конференция " Иновации в технологиях и образовании, Россия, г. Белово, Сборник статей, часть 1, 2015, 145 - 148
Статия Ненов В., Е. Пашамов, М. Иванова, Оценка стабилността на линия за производство на вафли, Научни трудове на УХТ, LXII, 2014, 96 - 103
Статия Пашамов Е., В. Ненов, М. Иванова, Оценка стабилността на линия за производство на плътни карамелажни бонбони, Научни трудове на УХТ, LXII, 2014, 104 - 109
Статия Пашамов Е., Т. Джурков, Усъвършенстване на технологичната схема за получаване на първа клера в "Захарни Заводи Горна Оряховица", Научни трудове на УХТ - Пловдив, LXI, 2014, 288 - 292
Статия Пашамов Е., Т. Джурков, Технологични изчисления при съвместна преработка на цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на Русенския университет, 52, серия 10.2, 2013, 192 - 195
Статия Пашамов Е., Т.Г. Джурков, Изследване изменението на цветността на междинните продукти и ефекта на обезцветяване на суровата тръстикова захар, Научни трудове на УХТ - Пловдив, IX, 2013, 566 - 570
Статия Пашамов Е.Р., Т. Джурков, Статистическая связь между ценами на сахар и цены на топливо, VI Международная научно - практическая конференция " Инновации в технологиях и образовании", Сборник статей, часть 3, Белово, 2013, 241 - 244
Статия Пашамов Е., Т. Джурков, Развитие сахарной промышленности в Болгарии после демократических перемен и вступления в ЕС 1990 - 2011 года, VI Международная научно - практическая конференция, " Иновации в технологиях и образовании, Сборник статей, часть 3, 2013, 237 - 241
Статия Пашамов Е., Т. Джурков, Нова технологична схема за съвместна преработка на захарно цвекло и сурова тръстикова захар, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия В, Техника и технологии, Х, 2013, 231 - 234
Статия Пашамов Е., Т. Джурков, Технология за получаване на захар на бучки с различни аромати, Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серияВ, Техника и технологии, Х, 2013, 227 - 230
Статия Пашамов Е., Д. Хаджикинов, Т. Джурков, Методика за сваряване на захарни маси по предварително зададена чистота, Научни трудове на УХТ, LIX -2012, 2012, 324 - 329
Уч. пособие Пашамов Е., Технологични изчисления при преработване на сурова тръстикова захар, Академично издателство на УХТ, 2015, ISBN 978-954-24-0275-6

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив