Забравена парола

гл.ас. Николай Георгиев Комитов

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Комитов НГ, Приложение на електронната таблица за изчисляване на икономия на енергия, Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, LX (2), 2013, ISSN 1314-7102, 337 - 338
Доклад Комитов НГ, ДР Разпопов, Методика за получаване на данни при отглеждане на земеделска продукция от мобилна сензорна станция, Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие "ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ"-пролет 2022, 2022, ISSN 2367- 9530, 11 - 15
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, Автоматична система със соларен модул за загряване на вода и отопление на сграда, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив.Техника и технологии, XVIII (Серия В), 2020, ISSN 1311-9419, 36 - 39
Доклад Спиров ДС, НГ Комитов, Автоматична система за загряване на вода и отопление, Международна научна конференция УНИТЕХ’19: Сборник доклади ТУ Габрово, 1, 2019, ISSN 1313-230X, 263 - 268
Доклад Комитов НГ, ДС Спиров, Автоматична система за загряване на вода и отопление с двуконтурно управление на температурата, Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени: Сборник доклади- Пловдив, 2019, 2019, ISSN 1314-9547, 109 - 115
Доклад Komitov NG, DS Spirov, Modeling of an automatic hot water system and heating of a building., Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 25 (1), 2019, ISSN 2603-459X, 1 - 6
Доклад Komitov NG, NA Shopov, VD Rasheva, Model of a building heating system with renewable energy sources, 25-th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020), E3S Web of Conferences vol. 207 (02006), 2020, 1 - 10

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив