Забравена парола

гл.ас. д-р Стефан Илиев Дишлиев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Rupetsov V, G Mishev, , V Kopanov, V Chitanov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, Increasing in the wear resistance of injection molds made of 1.2343 steel using Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C nanocomposite coating, Materials Science and Engineering, 174 (012064), 2017
Статия Dishliev S, G Mishev, V Rupetsov, L Kolaklieva, Ch Pashinski, R Minchev, Study of the properties of multilayered gradient TiAlSiN nanocomposite coating deposited on 1.2343 steel, Bulgarian Chemical Communications, vol. 48, 2016, ISSN 0324-1130, 373 - 377
Статия Дишлиев С, В Хаджийски, С Стефанов, Смазочни материали, предназначени за случаен контакт с храни, 2016, ISSN 2367-8569
Статия Рупецов В, С Дишлиев, Р Минчев, Г. Мишев, И Янчев, М Ангелов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА МНОГОСЛОЙНО ПОКРИТИЕ Ti/TiN/CrN-ml ОТЛОЖЕНО ВЪРХУ СТОМАНА 1.7034, 2015, ISSN 1313-9878
Статия Rupetsov V, L Kolaklieva, V Kopanov, V Chitanov, Ch Pashinski, S Dishliev, DETERMINATION OF TRIBOLOGICAL PARAMETERS OF Ti/TiN/CrN ml COATING APPLIED ON 1.2343 STEEL, Journal of FOOD and PACKAGING Science, Technique and Technologies, IV (6), 2015, ISSN 1314-7773
Статия Rupetsov V, S Dishliev, G Mishev, R Majchrowski, Ch Pashinski, J Javorova, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF NANOCOMPOSITE COATING Ti/TiN/TiCN/nc-TiCN:a-C/nc-TiC:a-C/a-C ON 1.2343 STEEL, 2015, ISSN 1224-029X
Статия Dishliev S, V Rupetsov, G Mishev, M Angelov, Ch Pashinski, Research the Wear Resistance of Multilayer Nanocomposite Coating Ti/TiN/TiCN-ml on 1.2767 Steel, 2014, ISSN 978-973-719-571-5
Статия Mishev G, V Rupetsov, S Dishliev, Ch Pashinski, RESEARCH THE WEAR RESISTANCE OF MULTILAYER COATING Ti/TiN/TiCrN-ml ON 1.2343 STEEL, 2014, ISSN 978-960-98780-8-1
Статия Mishev G, S Dishliev, V Rupetsov, Increase the wear resistance of injection molds using PVD coatings, 2014, ISSN 978-3-943563-10-8
Статия Мишев Г, С Дишлиев, В Рупецов, Повишаване износоустойчивостта на шприцформи с помощта на PVD покрития, 2013, ISSN 1313-9878
Статия Дишлиев С, МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА НА ТЪНКИ ТВЪРДИ ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ, 2013, ISSN 1310-3946
Статия Dishliev S, RESEARCH OF THE TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE COATINGS OVER 100Cr6 STEEL, 2013, ISSN 1224-029X
Статия Дишлиев С, Изследване на трибологичните характеристики на покрития върху стомана 100Cr6, 2012
Статия Dishliev S, G Mishev, Research the wear intensity of PVD coatings on steel 100Cr6, 2012

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив