Забравена парола

доц. д-р Апостол Томов Симитчиев

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Y. Cherpokov, I. Sirakov, S. Stoyanova, K. Velichkova, , , T. Slavov, The influence of Nu Pro® as a substitutiom of fish meal on the growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) cultivated in recirculating system, Bulgarian Journal of Agriculture Science, 26 (1), 2020, ISSN 2534-983X, 223 - 231
Доклад Душкова МА, НГ Тошков, АТ Симитчиев, Плътност и експанзионен индекс на екструдирани храни за риби с включването на слънчогледов протеинов концентрат „Сънпро”, Научна конференция на УХТ „Хранителна наука, техника и технологи”, LX, 2013, ISSN 1314-7102, 1266 - 1269
Доклад Тошков, НГ, ИН Панчев, АТ Симитчиев, Сорбционни характеристики на екструдати от царевичен грис и какаови люспи, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 759 - 762
Статия Simitchiev AT, VB Nenov, MA Dushkova, NG Toshkov, Rheological parametres of a cream filling used for the production of co-extrudates, Journal of EcoAgriTourism, 8, 2012, ISSN 1844-8577, 244 - 249
Статия Rachok VI, VI Telychkun, JS Telychkun, SV Stefanov, TA Yanakiev, AT Simitchiev, Influence of thermal conditions of formation of products from the dough to the quality of finished products, Proceedings of University of Ruse, 55 (10.2), 2016, ISSN ISSN 1311-3321, 36 - 40
Статия Ruskova MM, TV Petrova, IJ Bakalov, ND Penov, AT Simitchiev, Optimization of formulations with balanced biochemical composition and possibilities for their extrusion, International Journal “Agricultural science and technology”., 2 (8), 2016, ISSN 1313-8829, 111 - 116
Статия Бакалов ИЙ, ТВ Петрова, НД Пенов, ММ Рускова, АТ Симитчиев, ВБ Ненов, Влияние на независимите променливи на процеса върху плътността на екструдати на бобова основа, Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, LXII, 2015, ISSN 1314-7102, 383 - 386
Доклад Simitchiev AT, VB Nenov, Effect of the corn semolina particle average size on the sectional expansion index and the specific mechanical energy in a single screw extrusion of hollow extrudates, Agri-food sciences, processes and technologies – Agri Food Section, Section 10. Economics, Energetics and ecology in food industry, 2014, ISSN 1843-0694, 255 - 263
Доклад Simitchiev AT, TV Petrova, MM Ruskova, , Effect of extrusion variables on the dynamic viscosity of extruded lentil flours, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 1 (4), 2014, ISSN 1314-7420, 50 - 54
Статия Пенов НД, ММ Рускова, ТВ Петрова, АТ Симитчиев, Влияние на процесните променливи върху производителността при екструдиране на смеси от ябълкови пресовки и пшеничен грис, Хранително-вкусова промишленост (6-7), 2013, ISSN 1311-0179, 39 - 41
Статия Panchev IN, NG Toshkov, VB Nenov, AT Simitchiev, Opportunities for waste materials utilization by extrusion in processing Cocoa seeds, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3 (2), 2013, ISSN 1314-7420, 299 - 302
Статия Simitchiev AT, VB Nenov, Productivity and expansion index of corn extrudates with a filling, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (2), 2013, ISSN 1314-7420, 265 - 268
Статия Симитчиев АТ, Физико-механични и органолептични свойства на царевични коекструдати с пълнеж, Хранително-вкусова промишленост (9-10), 2013, ISSN 1311-0179, 37 - 42
Статия Simitchiev AT, Dynamic viscosity of a cream filling. Journal of EcoAgriTourism, Journal of EcoAgriTourism, 8, 2012, ISSN 1844-8577, 250 - 254
Доклад Симитчиев АТ, ВБ Ненов, АЙ Ламбрев, Коекструзия на хранителни продукти – същност и технически особености, Научни трудове УХТ, LVІI (2), 2010, ISSN 1314-7102, 617 - 623

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив