Забравена парола

гл.ас. д-р Надя Ненчева Арабаджиева

Вид Заглавие WebSci Scopus
Доклад Хаджииски ВМ, СВ Стефанов, НН Арабаджиева, Изследване на значимовлияещи фактори върху големината на силата на отваряне на картонени кутии, Научни трудове на Русенски университет, 54 (10.2), 2015, 222 - 228
Статия Стефанов СВ, НН Арабаджиева, Безопасност на храните чрез използване на интелигентни опаковъчни системи, Пропак (1), 2015, 8 - 10
Доклад Mihaylov IM, Arabadzhieva NN, Analysis of the accuracy of stand for opening folded cartons, Proceeding of 2th International Conference ″Research and development in mechanical industry″ - Serbia, 2, 2012, 1093 - 1097

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив