Забравена парола

доц. д-р Венета Методиева Марковска

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия Kabaivanov SI, A Malechkova, AA Marchev, MN Milev, VM Markovska, K Nikolova, A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics: Application of Multivariate Normal Distribution, 41TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE15), Publ.: American Institute of Physics, 2015
Доклад Markovska V, Real options for valuation of mergers and acquisitions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
Доклад Kabaivanov SI, V Markovska, M Milev, Accurate Valuation of Financial Options by Efficient Simulation of Probability Distributions, VSIM International conference, UNWE,Ravda, 2013, ISSN 1314-0582
Статия Kabaivanov SI, M Milev, V Markovska, Application of Path Simulation Techniques in Derivative Pricing, Business and development of Regions, St. Zagora, 2013, ISSN 1313-3551
Доклад Марковска В, Приложимост и проблеми при финансовите стрес тестове, Научно-практическа конференция с международно участие “Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие”, ПУ, том I, 2014, 439 - 444
Доклад Марковска В, Проблеми при анализа на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 131 - 134
Доклад Марковска ВМ, Възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал, Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, I, 2015, ISSN 1311-9400, 134 - 137
Доклад Markovska VМ, Applying option valuation methods for analyzing outsourcing decisions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2014, ISSN 1314-0582
Доклад Markovska VМ, Can outsourcing be a long term solution – company and national economy point of view, VSIM International conference , UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
Доклад Марковска ВМ, ПГ Милева, Основни подходи и техники за мотивация на персонала, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547
Доклад Милева ПГ, МГ Милев, ВМ Марковска, Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България, VI - та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, СУБ - Пловдив, 2015, ISSN 1314-9547, 202 - 207
Доклад Kabaivanov SI, VM Markovska, GPU Accelerated option valuation, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2016, ISSN 1314-0582
Доклад Markovska VM, SI Kabaivanov, Flexible calibration of econometric models with artificial neural networks, VSIM International conference, 2016, ISSN 1314-0582
Доклад Markovska VM, Detection and analysis of problems in enterprise IT solutions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
Доклад Markovska VM, Applying option valuation methods for analyzing human resource management decisions, VSIM International conference, UNWE/Ravda, 2015, ISSN 1314-0582
Доклад Markovska VM, MN Milev, The Living Economy, Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society" (ADIS;2015), 2015, ISSN 1314-0752, 114 - 118
Доклад Markovska VM, SI Kabaivanov, MN Milev, Estimation of Default Risk in CIR++ model simulation, Int. J. Eng, 1, 2015, 1 - 8
Статия Markovska VM, SI Kabaivanov, MN Milev, Using Real Options Analysis to Support Strategic Management Decisions, АMEE'13 - AIP, 1570, 2013, 87 - 96
Статия Milev M, Georgieva S, Markovska V, Valuation of Exotic Options in the Framework of Levy Processes, 39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE13), AIP Conference Proceedings (1570), 2013, 65 - 73

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив