Забравена парола

гл.ас. д-р Стефан Илиев Божков

Вид Заглавие WebSci Scopus
Статия S Bozhkov, Connection between Coulomb’s potential and the potential energy of interaction between two charged conducting spheres, Journal of Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria "Fundamental Science and Applications", 21 (1), 2015, ISSN 1310-8271, 163 - 168
Статия S Bozhkov, K Kolikov, B Zlatanov, Estimates of the correction coefficient in Coulomb's law for electrostatic interaction between two charged conducting spheres, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 8 (1), 2015, ISSN 2065-2151, 1 - 14
Статия К Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Г Кръстев, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери (Обзор), Трудове на ІІ-ра Студентска научна конференция "От атома до космоса", 2, 2014, ISSN 2367-5586, 13 - 16
Статия Д Иванов, С Божков, К Коликов, Формули с произволни приближения за намиране силата на електростатичното взаимодействие между две заредени проводящи сфери, Сборник с доклади на юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 2 (2), 2013, ISSN 978-954-8767-43-9, 33 - 39
Статия D Ivanov, Y Epitropov, S Bozhkov, K Kolikov, Deviation of Coulombs Force from the Force of Electrostatic Interaction between two conducting Spheres, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas 2012, 1, 2012, ISSN 1338-9831, 1481 - 1487
Статия К Коликов, Д Иванов, С Божков, Й Епитропов, Отклонение на кулоновата сила от силата на електростатичното взаимодействие между две проводящи сфери, Международно научно on-line списание „Наука и технологии“, Съюз на учените – Стара Загора, 2 (3), 2012, ISSN 1314-4111, 91 - 95
Статия К Kolikov, D Ivanov, G Krastev, Y Epitropov, S Bozhkov, Electrostatic interaction between two conductive spheres, Journal of Electrostatics, 70, 2012, ISSN 0304-3886, 91 - 96
Статия К Коликов, Д Дакова, Х Христозов, С Божков, Нов тегловен осмотичен метод и устройство, Scientific research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, 8, 2011, ISSN 1311-9192, 101 - 108
Статия К Коликов, Д Иванов, Й Епитропов, С Божков, Електростатично взаимодействие между две проводящи сфери - Обобщение закона на Кулон, Journal of Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Science and Applications", 16, 2011, ISSN 1310-8271, 141 - 146

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив